به وبلاگ مال موسی طایف خَش هُندی کامه
خیورون تازه مال شهر. آموزشی.مطلبن خنده دار 
چك وچوكن مال خوما


باسلام وخسته نبشي خدمت بروبچ واتموم وودن عيش نجيب يك هفته اي بخاطه

مراسمن مال ربيع الاول عيش نوو تا امرو سه شنبه 91/11/10 كه عيش مال

منصور چوك موسي حمزه به ...

بكيه اكسن دخه ادامه عيش

درضمن نتيجه گازي امرو استقلال درگهان 1 اروند 1 گل زده شده تيم استقلال

احمدتورنگادامه مطلب
[ سه شنبه 10 بهمن1391 ] [ 8:46 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت بروبچ ايشالله كه درپناه خداهميشه سالم

وكوتمندبشي هموطوكه چندروز قبل هم موگو دراستانه ماه ربيع الاول وهته وحدت

قرارمُهه كه شاو ميلاد پيامبر(ص) دخه همي ماهن وبايد بيشته از مراسمن دگه

شادي بكنيم مراسم مولودخواني كه هرسال برگزاراووت  امسال شاوجمعه كته

ازتموم همشهريون ازيز دعوت اكنيم به اي مراسم وجشن تولدپيامبر عزيزمون به

مسجدجامع بين سعي نكنيم مثل يك سال دوسال اخير جشن آخرين پيامبرمون

كمرنگ بشه پيشترن كه ماكوچك هستريم مسجدجامع پرازكوچك گپ. پيرو جون

هسته وله الان متاسفانه بپون ومُمون ناوهلن به كريگن خو بين اگن اري چه اكني

دوتا باسكوت بيشته نادن...حرف ازدوتا باسكوت نين كه شمابه چوكن خوناوهلي..

اي كارشما يه نوع بي احترامي به دين اسلام اووت... جونون هم سعي بكنن بين دخه

اي جشن اي جشن تنها مال پيرمردن وكريگن نين بلكه مال همن درضمن اي مراسم

عولش خدا شاو جمعه بعدازنماز خافتن برگزار اووت


بكيه اكسن مال شاو 12 ربيع الاول دخه ادامه متلب


درضمن نتيجه گازي امروپنج شنبه استقلال درگهان 1 - سهلي 1 باتشكرازبازيكنان

تيم استقلال درگهان

گازي بعدي استقلال درگهان وا اروند سورو سه شنبه 91/11/10 سعت 14:30

دخه زمين ورزشي قشم
ادامه مطلب
[ پنجشنبه 5 بهمن1391 ] [ 0:33 قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
انالله وانااليه راجعون

فوت ممه ميرن رابه شماوخانواده محترمشون تسليت اگيم مرحوم كه چندساله

هسته مريضه امروچهارشنبه 91/11/4 به رحمت خداره مرحوم امروچاشت

به خاك سپرده وو خداايشالله به خانوادشون صبرهده

[ چهارشنبه 4 بهمن1391 ] [ 11:7 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
 واتموم وودن عيش برهان عيش مال نجيب چوك ميرطوفان به ...

نمونه اكسن مال پسين عضبايى دخه ادامه متلب

نشسته ازراست: ميرطوفان (بپ دومار) - نجيب دومار - ميروعبيدي ودخترش

ادامه مطلب
[ سه شنبه 3 بهمن1391 ] [ 11:10 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت بروبچ واتموم وودن عيش الياس عيش مال برهان

چوك حمه حيدربه...

نشسته ازراست: نافهمم - برهان (دومار) - فرهاد سرودي

اكس آخري ازطرف فرهاد تقديم به فاطمه سعيد دخه اماراتادامه مطلب
[ یکشنبه 1 بهمن1391 ] [ 8:49 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
انالله وانا اليه راجعون


فوت ممه مندگاررابه شما وخانواده محترمشون تسليت اگيم مرحوم امروشنبه 91/10/30

 صبح به خاك سپرده وو خداايشالله جنت نصيبي بكن وبه خانوادشون صبرهده

[ شنبه 30 دی1391 ] [ 12:21 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
سلام خدمت بروبچ واتموم وودن عيش ميرايسف عيش مال الياس چوك عبدالحميد به....

نشسته ازراست: الياس (دومار) ممه عبدالحميد (برادومار) كريگن هم مال ممه


نتيجه گازي امروجمعه 91/10/29 استقلال ميناب 1 استقلال درگهان 0ادامه مطلب
[ پنجشنبه 28 دی1391 ] [ 6:52 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
انالله وانااليه راجعون

فوت بى بى فاطمه زن مرحوم عبدل ملا  مم مسعود صالحى شون رابه شماوخانواده

محترمشون تسليت اگيم مرحوم به علت بيمارى چندساله مريضه كه امروپنج شنبه

٩١/١٠/٢٨ صبح به خاك سپرده ووخداايشالله به خانواده شون صبرهده


[ پنجشنبه 28 دی1391 ] [ 2:30 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ ایشالله که دخه ای هوای سرد سالم و

کوتمندبشی هموطوکه اطلاع تهه محرم وصفرهم خلاص وو وسروکله عیشن هم

پیداوهمیطو مولودن هم دخه مجتن شرو اوو که شو12 ربیع الاول هم دخه همی

ماهن که جزئیاتی بعددخه یتا پست ایشالله انویسم خا اولین عیش مال میرایسف چوک

حمه دلا(عبدل مموسی) به دخت

نشسته ازراست : میرعبدالله (برادومار) - احمه (برادومار) - میرایسف (دومار) -

مدلا (بپ دومار) - اسماعیل (برادومار)


درضمن به اطلاع ورزشکارون ازیزفوتبال برسونیم که گازی امروزسه شنبه

91/10/26استقلال درگهان با آرش میناب به علت نهندن تیم آرش میناب

3 بر0 به نفع استقلال اوو


بکیه اکسن دخه ادامه عضبا


ادامه مطلب
[ چهارشنبه 27 دی1391 ] [ 0:19 قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]

انالله واناالیه راجعون

فوت ممه هلری باجی اهمه رووشون رابه شما وخانواده محترمشون تسلیت اگیم

مرحوم که چندسالی بیمار هسته شوپنجشنبه 91/10/21 به رحمت خدااره و

صبح پنجشنبه به خاک سپرده وو خداایشالله بشون صبرهده


درضمن به اطلاع ورزشکارون ازیزبرسونیم که دوربرگشت بازیون استقلال درگهان

شروع ووده وامروپنج شنبه با بستک بازی ایووده که نتیجه 4 بر3 به نفع بستک

وبازی بعدی ایشالله سه شنبه 91/10/26 با میناب دخه قشمن

[ پنجشنبه 21 دی1391 ] [ 9:41 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
زلزله ای به بزرگی 4/2 دهم درریشتر بامداد امرو دوشنبه 91/10/18 سعت

  4:11:56 ثانیه شهرقشم رالرزاند ای زلزله  خاوو ازچهم مردم قشم ایگه وله

خوشبختانه خسارتی به کسی وخانه ای پیش نهند...پسین امروهم سعت 16:11:17

ثانیه پس لرزه ای دخه درگهان ووده ودوتا بعد هم سعت 17:06دقیقه و

18:15 دقیقه که درصدی 3.6 و3.1 و2.8 ریشتر ووده به علت ایکه جزیره

دخه خط زلزله وجودایشه ازهمشهریون ازیزخواهش اکنیم همالِش خوبکنن

ویچکو مواظب بشن

[ دوشنبه 18 دی1391 ] [ 11:3 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
وامحسن امگو ایجاخیله تال ریخته  توبره ای گوشه مه ارم اون

گوشه  ایگوخوبن امگو اگه ادی که جایی مَش شَزه بفهم که عسل

هه ایگو کاره ادنبشه پیدااکنیم خلاصه


اگه غیرت شما اکن بخونی بیی دخه ادامه داستان


ادامه مطلب
[ دوشنبه 18 دی1391 ] [ 10:36 قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ ماکه زبون ما مودرایوا ازگُتن واهمی

جونون که بابا سرعت مری درفکرخو بشی شهرگپ ووده شلوغی زیاد واهمی

 کهنه موتورون خو گاز مدی...اصلن گوش ناکنن چکدک جونون دخه همی سهل

 انگاریون جون خو ازدست شُدا وله کو گوش شنوا نتیجه ای هم این....


تصادف امروشنبه پیشین 91/10/16 نزدیک پمپ بنزین ووده که موتوری منصور چوک ممه (بنا) برا اَترت وتنکری حسین مال رمکون که چوکوباسرعت ازطرف شهرنهندنن وتنکرودرحال زیرکردن به طرف سوپرحیدری که موتوربه باک تنکر اخرت وچوک ارناحیه بازو وقسمتی از روی ضربه اخرت... مسدوم بیمارستونن ودخه قسمت بخشن

 

[ شنبه 16 دی1391 ] [ 6:12 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باسلام وخسته نبشی خدمت بروبچ دوستان شرمنده که دیرآپ نوودن اینترنتن

 ما پچک پچکن وبلاگفاوازناکن که متلب بنویسیم ایرانن دگه چه اکنی امروامتوه

یکتاماجرای واقعی نیمه جندی به شماتعریف بکنم ای اتفاق چندسال پیش به مه و

محسن صالح زکریا پیش هند که واپا ازشهرراه مُزده به کوه موزی که عسل بکنیم

کوه موزی خو افهمی کیان بعدازلک خواجه شهاب ونرسیده به شرکت سیمان واز

مسیرجاده کو وه ای هم بعد ازکولغو هموکوه درازو که ازدورپیدان ودوتا نه سرهمن

خا بگذریم صبح زود هسته که ..

واگرمابیی دخه ادامه ماجرای جندی دخه ادامه متلب


ادامه مطلب
[ جمعه 15 دی1391 ] [ 6:16 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]

باسلام خدمت بروبچ ایشالله که همیشه سلامت وکوتمندبشی اگه یه وختنی متوجه وودی

وخته دخه خانه تنهای صداهن عجیب وغریبی شناویده اووت خا ای صداهن چن؟یعنه

کسه به آدم واترس ادت یا ..جِن..نه خانن

واگرما بیی دخه ادامه متلب تا یچکو دلترک به شمابکنیم


نتيجه گازى امروسه شنبه ٩١/١٠/٥ استقلال درگهان وابستانو٤ به ٢ به نفع استقلال

گلن زده ووده توسط حسام - ياسر - مصطفى وعبدالله زده ووده 

افرين به فوتباليستن ازيزوزحمت كش استقلال درگهان كه باعث افتخاردرگهانن


ادامه مطلب
[ شنبه 2 دی1391 ] [ 10:30 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
 انالله واناالیه راجعون

فوت شمسیه (شمسول) زن محدمین برامدلا یزدان پناه شون رابه شما وخانواده

محترمشون تسلیت اگیم مرحومه چندروزپیش دچار ناراحتی معده اووت وبی بندر

ابرن وازاونجا هم راهی تهران که متاسفانه نصف شاوو شو پنجشنبه 91/9/30 به

رحمت خدااره میت هنوز تهرانن واحتمالن یا امشو یا سواه دفن اوو خداایشالله

جنت نصیبی بکن مرحومه پیشین بعدازنمازجمعه 91/10/1 دفن وو

انالله وانا الیه راجعون

فوت فاطمه مرحوم غلم عبدالله سَن مُم حبیب غلم شون رابه شما وخانواده

محترمشون تسلیت اگیم مرحومه امرو پنجشنبه 91/9/30 بعدازنمازپسین دفن وو

انالله واناالیه راجعون

فوت عایشه زن مرحوم دلا سِمَعیل مُم احمدرحیمی شون رابه شما وخانواده

 محترمشون تسلیت اگم مرحومه خاله مُم مه شَوو مرحومه به علت بیماری لثه

 بعدازشُم جمعه ۱/۱۰/۹۱ به رحمت خداره وصبح شنبه ۲/۱۰/۹۱ دفن وو خداایشالله

جنت نصیبی بکن

نتیجه گازی امروجمعه استقلال درگهان 0 لمزان 1

[ پنجشنبه 30 آذر1391 ] [ 2:44 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ چندماهی اووت که دخه رسانهن وخیورن

نگتن که ایشوه به یه نوعی که همی دانشمندن نگتن دنیا خلاص بشه یعنه یه دنیای...واگرمابیی دخه ادامه متلب که چه کارونی نکردن


ادامه مطلب
[ چهارشنبه 29 آذر1391 ] [ 10:35 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]

باعرض سلام وخسته نبشى خدمت همشهريون ازيزايشالله كه دخه اى هواى

بارونى سالم وكوتمندبشى به اطلاع ورزشكارون ازيربرسونيم كه گازى امروز

يكشنبه ٩١/٩/٢٦ استقلال درگهان واميناب ١-١ ووده كه گل زده ووده توسط

بازيكن محمدنيكخواه كه بشون تبريك اگيم


پيش بينى وضع هوا هم هواى درگهان تموم عبرى همراه با بادسرد وبارون

پيس پيسى ودربعضى كوچهن همراه وا شروگل توصيهن ايمنى واموتورن خوسرعت

مرى كه هوانه خل شما اكشدوسرمااخرى ويزيت هم گرونن-ازكوچهنى كه چربن جدا

خودارى بكنى كه چرب خردن روشاخيشن-روسميتن خوحتمن پلاستيك بكشى كه

سميت گرون ووده ٥٧٠٠ تمن-اگه تاصبح عولش خدا بارون هند مدرسهن تعطيلن

مادگه راحت اويم

[ یکشنبه 26 آذر1391 ] [ 10:35 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نیشی خدمت بروبچ ایشالله که سلامت بشی چندوخت پیش

وایتا ازهمی کریگن چندتاکلمه جزیزتی امزه فکرایکه بی فوش ندادم یاکه هندی گپ

نزدم امگو نه بابا ای گپن پیشترن شُزده وله متاسفانه آلا همه بخو کلاس انستن وای

کلمهن خش جزیرتی ازیادشکرده واگن ای گپن دگه بی کلاسی آدم نشون ادت واقعن

که درستن که آلا دوره فرق ایکرده وله زبون مادری خوما دگه نیاید فرق بکن به همی

منظور مه دوباره سرسُحاره مال حبا خورفتم وچندتا کلمه که زیاد استفاده ناووت یا

اوتت وله کریگن امروزی نافهمن دراموا که به شما توضیح هدم خا بیی واگرما تا

بخته یادبگیری

اولین کلمه شَهلینگ : شهلینگ دخه زبون فارسی به معنی بازکردن پاها تا حد امکان

ای کلمه معمولن دخه جاهن خاصی به کار اره یعنه وخته جایی هاوو سهاری وستاده و

نادونی رد بشی یا طرف مثل حباهن راه نرفتن اگن شهلینگ بزن نه که زودته ارسی

.یادخه جمع نیشتی شلوغن راه تو ناوو بری ازشهلینگ استفاده اکنی ورد اوی

خا حالا مثالی دخه جمله:

امرو یواش یواش مره هو تا امدی که بارون ایوا شهلینگ امزه و

هندم نه خانه

ما! چه؟ ایجهو ناوو رد بشی خو ؟ خا شهلینگ بنه رد به دگه!

شهلینگن مال موساوو هو هرتایی 4 مترن


خا بکیه خالو اگه غیرت شما اکن بیی واگر کتاب مال حبا دخه ادامه متلبادامه مطلب
[ جمعه 24 آذر1391 ] [ 6:39 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ ایشالله که همیشه سالم وکوتمند بشی چند

وخت پیش درمورددوتا ازشخصیتن دوست داشتنی وازیادرفته گپی مزه امروهم متوت

درمورد یتاشون بحث کوچکی بکنیم


واگرمابیی دخه ادامه متلب

نتیجه گازی روزچهارشنبه 91/9/22 استقلال درگهان 3  آوای میناب 1

گلها توسط عبدالله تورنگ . محمدنیکخواه وعرفان زده ووده


ادامه مطلب
[ دوشنبه 20 آذر1391 ] [ 10:14 قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ مخصوصن ورزشکارون ازیزچندوخته

اووت که گازیون فوتبال استقلال درگهان شرو ووده هفت تاگازی ووده وامروهم

هشتمین گازی واجناح بستک سعت 14:30 دقیقه شروو ووده که بازیکنن دوش به

بستک رفتن وایشالله بادست پربراگردن نموندار گازیون به شما دوستان انستیم همراه

وا بردوباخت وامتیاز

جدول بازی های لیگ ممتاز هرمزگان تا پایان هفته هشتم

ادامه گازیون

چهارشنبه      91/9/22        استقلال درگهان   3    آوای میناب  1  سعت 14:30     دخه قشم

یکشنبه         91/9/26        استقلال درگهان    1   هدف میناب   1 سعت 14:30     دخه قشم

جمعه            91/10/1       استقلال درگهان     ۰   لمزان      ۱     سعت 14:30      دخه لمزان

چهارشنبه       91/10/5      استقلال درگهان   4   پاریش میناب    2      14:30       دخه قشم

                                    کشاورز میناب           استقلال درگهان       14:30       میناب


باتشکرازسرپرست تیم امیددرگهان(استقلال)

نتیجه گازی امرو بستک 2   استقلال 0


[ جمعه 17 آذر1391 ] [ 3:6 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
انالله وانااليه راجعون

فوت فاطمه دخت محبدلله عزت خواه رابه شماوخانواده محترمشون تسليت اگيم

مرحومه امرويكشنبه ٩١/٩/١١ صبح به خاك سپرده وو

[ شنبه 11 آذر1391 ] [ 10:8 قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ ایشاالله که همیشه سالم وتندرست بشی

هومطوکه اطلاع تهه چندسالی اووت که زمین مستغلات سرنه جون مردم شه

رایکرده وخانهن ودیوارون مردم خراب نکردن وظلم گپی به مردم نکردن ازاونطرف

هم اداره برق به مردم برق نادت وای پاس به اون ...اونهم پاس به ای ادت ...وله

مهمته ازهمه مسئله زمین مستغلاتن که خشم مردم درایوارده اگه نگاه بکنی هیچ جای

جزیره به غیرازدرگهان به ایصورت زمینن مردم خراب نینکردن زمینونی که حتی

ازخودمنطقه خریداری ووده بازهم خراب نکردن

ونگتن باید بیی ازما بخری یعنه پول زورهدی واقعنه جای تاسفن شهر خودمون از

بار خومون نسیدن به همین منظور دوهفته قبل بامشارکت مردمی وشورای شهر

توماری به رئیس دادگستری قشم شوفرستاده واز ای درخواست شُکرده به شهر بیت

وحرف مردم بشنوود خواهش ماازجوانون این که روزچهارشنبه 91/9/8 بعدازنماز

شم دخه مسجدجامع بین ومشکلات وظلمی که دخه ای چندسال متحمل نوودن بگن .

خواهش اکنم فقط شنونده نبشی حتمن گوینده هم بشی وساکت نبشی تا رئیس دادگاه

بفهمه که زمین مستغلات چه ظلمی نکردن باتشکرازمردم خونگرم درگهان[ دوشنبه 6 آذر1391 ] [ 10:29 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ هموطو که همه مطلعی دخه ایام محرمیم

تاسوعا وعاشورا وبیشترمردم شهر رو جمعه وشنبه که امرو بشه به روزه رفتن و

شهادت امام بزرگ حسین (ع) رابه شما وتموم مسلمانان جهان تسلیت اگیم خوب

هموطوکه ازسرمتلب مشخصن چهارنفه ورزشکاردرگهانی به نامهای: حارس دریانورد

- فوادعبدالرحمانی - اسامه دریانورد(مرحوم کوران) وعادل میرنمردازروزپنجشنبه

91/9/2 دورزدن جزیره واچرخ مسابکه ای شرو شکرده وپس ازگذشت سه روز

امروشنبه 91/9/4 موفق وودن به شهربرسن که ازهمیجا به ای ورزشکارون و

دوچرخه سوارون ازیزتبریک وخسته نبشی اگیم واقعن آدم باید ورزشکار بشه تا

بتون ای کارانجم هده زدن رکاب کارهرکس نین اونم 120 کیلومتر آفرین به ای

جونون درگهانی نمونه اکسن

بکیه اکسن دخه ادامه مسافرت واچرخ


ادامه مطلب
[ شنبه 4 آذر1391 ] [ 10:41 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ ایشالله که از ای نعمت الهی بهره تبرده بشه

بله امروسه شنبه 91/8/30 سومین بارون بهاری هسته که جزیره را پاک ایکه خدارو

شکربارون خوبه هسته وله واگربارون بادشدیدهم هند که خساراتی به درختن وسیم برق

ویتا درب گاراژایزه نمونه اکسن مال بارون صبح دخه ادامه بارون

پیش بینی هوا سواه: هوانیمه عبری پک پکی همراه با نمچلکی...

وضعیت راه ها: کوچهن پرازشروگل.دربرخی نقاط یک سینه دخه هاوو میروید.کوچهامخصوص به گُه کردن جُن همدیگر

.نکات ایمنی: باموتور سرعت مروید که چرب میخورید ودرنگ شما دوپرک میشود. ازنه پاکردن نعلینج بندی جیدن خودداری فرماید که چِپَرمیشوید.برای سهارنشدن پاها ازجوتی بارونی استفاده کنید

.ماواشما مُگو گوش نادی نِدی


ادامه مطلب
[ سه شنبه 30 آبان1391 ] [ 6:11 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ ایشالله که همیشه سالم وکوتمند بشی هموطو

که دخه پست قبلی هم مُگو امشومسابکه تصویری همراه با 50.000تمن پول نقد به

اولین نفری که به ای شخص ایشناخت داده اووت درضمن خواهشن دوستان دخه قسمت

نظرات اسم شخص مربوطه بگن همراه بامشخصات وشماره تلفن ازخودشون مرحوم دخه

درگهان ووده و10سال اووت که فوت ایکرده واهل درگهان ووده


باتشکرازدوست ازیزم از امارات وبااجازه آغاطیب حاجی منور

سلام( مه خودم )آفرین برشما شما اولین نفری وودی که دوشو سعت 1:51 دقیقه جواب راست تداده فقط بیزحمت با اسم ومشخصات درست به ما اطلاع هدی تا جایزه به شما برسونیم درغیرای صورت به نفردوم عباس که ساعت 3:40 دقیقه شب جواب ایداده  تحویل داده اووت درضمن آغاعباس هم مشخصات خو کامل بگه تا بشون تحویل هدیم....بی زحمت دخه قسمت نظرن اسم یا شماره تلفن خو هدی یا باتلفن 09179573684 تماس بگری ممنون ازشما

باسلام مبلغ موردنظربه( مه خودم) آغاسید که نیخواسته اسمی فاش بشه تحویل داده اوت ازتموم دوستان که نظرشداده ممنون مرحوم محمود زیوری معروف به محمود گیجو ووده که عکسی دخه دبی گفته ووده


[ دوشنبه 29 آبان1391 ] [ 0:2 قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت شماعزیزون هموطوکه اطلاع تهه دخه ماه

محرم وصفریم ودگه دوماهی ازمطالب عیشی راحتی وماهم سعی اکنیم مطالبن

دگه جایگزین ای عیشن بکنیم هموطوکه اکثرن اطلاع تهه ازوخته درگهان شهرووده...بیی دخه ادامه متلب که چه ووده....

ادامه مطلب
[ جمعه 26 آبان1391 ] [ 4:0 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
سلام واتموم وودن عیش امیدوفریدون آخرین عیش مال حسن چوک احمه ملاکرت

(چوک برامه) شروووکه ای دگه آخرین عیش هسته ودگه دخه محرم وصفر نکتیم و

تابرج 11 خط وخیوره ازعیش نین وازدست مه راحت اوی خاحسن به دخت...

نشسته ازراست اهمه ملاکرت(بپ دومار) حسن تیس(دومار) درهمن خیاط

بکیه اکسن رفیکن دوماردخه ادامه عیش


ادامه مطلب
[ چهارشنبه 24 آبان1391 ] [ 9:16 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نیشی خدمت بروبچ بعدازتموم وودن عیش توفیق دوتاعیش واگر

هم شرو ووعیش مال فریدون چوک اهمه جولاغ(وطن پرست) وعیش مال امیدچوک

محه چره(سرودی) که فریدون به...

عضبا مال فریدون هلریون

عضبامال امید شهریون

واگردومارون بیی دخه ادامه متلبادامه مطلب
[ سه شنبه 23 آبان1391 ] [ 8:5 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ واتموم وودن عیش مجید عیش مال توفیق

چوک حمه حیدر به...

نشسته ازراست:حمه درهمن خطیب - توفیق(دومار) - سمیرتارتار - حمه حیدر(بپ دومار)

بکیه دخه ادامه عضبا


ادامه مطلب
[ یکشنبه 21 آبان1391 ] [ 7:47 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
سلام واتموم وودن عیش مسلم عیش مال مجیدچوک عبدالصمدآجی(بازاری) به

سوروچیون شرو ووکه امروجمعه 91/8/19 عضبای هسته که ایشالله مبارکشون بشه

نشسته ازراست:دلامحجعلی(چوک خالودومار) مجید(دومار)عبدالصمدآجی(بپ دومار)


واگرشون بیی سرعضبادخه ادامه متلب


ادامه مطلب
[ جمعه 19 آبان1391 ] [ 6:31 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ ایشالله که همیشه کوتمند بشی واتموم وودن

عیش محسن مرفی عیش مال مسلم چوک دلا علی میر(مسلم کلوپ) به ....

نشسته ازراه: دلا علی میر (بپ دومار) دومار مسلم - حسن سرودی

بیی سرعضبا خالودخه ادامه متلب


ادامه مطلب
[ پنجشنبه 18 آبان1391 ] [ 7:47 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
سلام علیک به بروبچ واتموم ودن عیش ممه یوازی سواهی که چهارشنبه 91/8/17

بشه عضبامال محسن چوک مرفی(مرحومه شریفه مجمات) به دخت...

 واگردوماربیی خالو سرعضبا شروت آمادن


ادامه مطلب
[ چهارشنبه 17 آبان1391 ] [ 6:56 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ هموطوکه ندیدی تامحرم چیزه نمنده وعیشن

همه پشت سرهم نوودن بعدازعیش عبدالجوادعیش مال محسن چوک مرفی شرو وو که

به علت فوت باجی گوو عیش یه سه روزه به عقب که وعضبای که قراره دوشنبه بشه

به سواه چهارشنبه که همزمون واعیش اون هم عیش مال ممه چوک درهمن کله به

چارکیون شرو وو که امروسه شنبه 91/8/16 عضبای هسته که ایشالله مبارکشون

بشه نمونه اکسن مال پسین دخه ادامه عضبا

نشسته ازراست: ممه یوازی( دومار) - درهمن کله (بپ دومار)

واگردوماربیی سرعضبا


ادامه مطلب
[ سه شنبه 16 آبان1391 ] [ 9:33 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]

انالله واناالیه راجعون

فوت حسنی پیزاده ایسف علی گهوه چی رابه شماوخانواده محترمشون تسلیت اگیم مرحوم

که بیست روپیش بخاطه مشکلات خانوادگی به خوآتش ایداده امرودوشنبه 91/8/15

صبح به خاک سپرده وو

[ دوشنبه 15 آبان1391 ] [ 1:56 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]

انالله وانا الیه راجعون

فوت ناگهانی عبدالله دریانورد معروف به عبدل پلنگ ناخدای معروف درگهان رابه

شما وخانواده محترمشون تسلیت اگیم مرحوم امرویکشنبه 91/8/14 بعدازبیدارکردن

خانواده خو به نمازصبح وخوابیدن خودش ایست قلبی اکن وبدون هیچ درد ومریضی

به رحمت خدااره خداایشالله جنت نصیبی بکن مرحوم صیح دفن وو

[ یکشنبه 14 آبان1391 ] [ 10:12 قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ دوستان شرمنده که عکسن نین وضعیت

اینترنت ما دوسه روزن خرابن وهیچ عکسی آپلود نینودن به محض ایکه راست وو

اکسن انستیم خوب واتموم وودن عیش سه تایی دوش عیش مال عبدالجوادچوک

حمه نوح به ....

نشسته ازراست : حمه نوح (بپ دومار) دومار.عبدالجواد - محیانوح(آمودومار)

بکیه اکسن دخه ادامه عضبا

درضمن به اطلاع ورزشکارون فوتبال برسونیم که گازی امروشنبه 91/8/13

استقلال درگهان وااستقلال میناب 3 به 1 به نفع تیم اسقلال درگهان ووده که از

همیجا به تمام بازبکنن تیم تبریک اگیم ایشالله گازی بعدی استقلال درگهان وا سهیلی

روزجمعه 91/8/19 سعت 3 پسین دخه قشم برگزار اووت

باتشکر:حسین دریانورد


ادامه مطلب
[ شنبه 13 آبان1391 ] [ 5:51 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]

باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ امروجمعه 91/8/12 خرتوخرن سه تا عیش

باهم شرو ووده وعضبامال هرسه تا امروزن بله واتموم وودن عیش وحید عیش مال امید

چوک حبیب بانکی ومجتبی چوک صالح ممه ایسی وسلیمن چوک اهمه محسین شرو

ووکه امید به دخت سید رمکونی ....

نمونه اکسن مال عیشن دخه ادامه عضبابکیه دخه ادامه عضبا


ادامه مطلب
[ جمعه 12 آبان1391 ] [ 6:43 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ واتموم وودن عیش ممه موسی سواهی

پنجشنبه 91/8/11 عضبا مال وحیدباغستونی به دخت احمه عدلی هسته که ایشالله

مبارکشون بشه وگروه مولودی ازگچین هندرن که به جاعضبا تواشیح خونی هسته نمونه

اکسن مال پسین درضمن ازنهادن عکس دومار معذوریم سواه هم 3 تاعضبان
[ پنجشنبه 11 آبان1391 ] [ 6:41 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]

واتموم وودن عیش ممه چهره عیش مال ممه چوک موسی هارون به...بکیه دخه ادامه عضبا


ادامه مطلب
[ چهارشنبه 10 آبان1391 ] [ 7:13 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ عیدتموم وو وسروکله عیشن هم شرو وو که

اولین عیش مال ممه چوک شیخ عیسی به دخت ...

نشسته ازراست: احمه چهرافروز(لاری) آمودومار - ممه (دومار) شیخ عیسی چهرافروز

امام جمعه درگهان (بپ دومار)

واگردوماربیی دخه ادامه عضبا


ادامه مطلب
[ سه شنبه 9 آبان1391 ] [ 8:46 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ اولین بارون پائیزی امرودوشنبه 91/8/8

پسین همراه بارعد وبرق ومارینگ وسنگ بارون مهمون شهر درگهان  وو ای نعمت

الهی موجب شادی مردم شهر وو ای بارون فقط دخه درگهان وهلرولافت ورمچاه وقشم

وکمی گیادن ووده ودخه روستاهن بالاشهر خط وخیوری نهه الحمدلله که خداوند ای نعمت

به خوما ایداایشالله شاهد بارونن بیشته دخه درگهان وجزیره بشیم نمونه اکسن مال پسین
بکیه اکسن دخه ادامه بارون


ادامه مطلب
[ سه شنبه 9 آبان1391 ] [ 0:53 قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
            مژده                                     مژده                              مژده


دریاچه نور افتتاح شداین دریاچه که از تصفیه شده هاوو کل

مسراب است درپشت بازارنوردرگهان وروبروی بانک صادرات و

در سمت شمال درگهان واقع ایشه ازبهترین امکانات رفاهی دور

زدن دراین دریاچه رویایی با هوری مال محدمین گنوغو وصالح زکریا

دوستان این فرصت راازدست ندهید وهرچه سریعتر به این دریاچه

رویایی سفرکنید ازدیگرخصوصیات این دریاچه نسیمی است که از

روی آب بلند میشود وبه مشام شما دوستان ازیز میرسد یکی

ازخصوصیات دیگر این است اگرمشاهده کردید که سرحدیها زیاد

خودشون رابه مثل عروسک کردن ولباس عجیب وغریب پوشبده

بودن درکمین آنها بشینید وهروخت ازهمی مسیر رد شدند

باماشین یاموتور جلوآنها پزدهید وباسرعت توی آبهای دریاچه

برانید وآنهاراسهار وچِپَرکنید

ازدیگرامکانات:

نزدیک بودن به بازارهای درگهان

گشت زدن دونفره در شب

استشمام بو سهاری (عطرجزیزتی)

چِپَرکردن کردن اونهایی که زیاد به خود میرسن

هوری سواری بارسته

نمای سه بعدی درآب

پارکینگ مجانی


ادامه متلب شعری درهمی مورد از شاعردرگهان دلا توفانادامه مطلب
[ یکشنبه 7 آبان1391 ] [ 2:47 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت مردم خونگرم جزیره مخصوصن درگهان عید

همگی شما مبارک بشه ایشالله کم وکسری دخه اطلاع رسونی به بزرگی خوتون

ببخشی امسال هم مثل سالن قبل مردمن خیردرگهان باکمک همدگه وباهمکاری انجمن

خیریه انفاق درگهان قربانی کردن خوشروع شکه وامروشنبه 91/8/6 برابر وارو

برادرعید ازبعدازنمازصبح جونون شروع به تکه کردن گوشتن شکه که امسال 45

تا گاو معادل 107 میلیون تمن ووده که 2 تاشون به روستاهن ضعیف داداه ووده

وبقیه ازامروتوسط جونون دخه شهر پخش وو خداایشالله قبول بکن قربانی کردن

بتا ازسنت های بزرگن که هرساله انجم کارخیله خوب وخداپسندانن وله اگه همی

خیرین یه ذره به مدارسن درگهان هم کمک بکنن هم بدنین چون با وجودایکه از

امسال کلاس شیشیم به مدارس اضافه وو ودولت هم ای هزینه به گردن نیگه باید

خومون باهم متحدبشیم ودرست بکنیم البته ناگفته نموند مردم کمک شکرده وله

بازم سعی بکنن بیشته کمک رسونی بکنن تا ای کلاسن وحتی دخه مدارسن

دگه (راهنمایی ودبیرستان)ای مشکلات وکم وکسریون ازبین برهایشالله

نمونه اکسن مال قربانی

بکیه اکسن مال مراسم قربانی دخه ادامه گوشت


ادامه مطلب
[ شنبه 6 آبان1391 ] [ 5:6 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ پیشاپیش عید  گپ برشما مبارک بشه

هموطوکه ندیدی امروپنج شنبه 91/8/4 برابرن وا روزعرفه ودوروزه اووت که

شهر شلوغن وهمه مردم گرفته ازپیروجوون وزن ومرد وا ایکه وضعیت بازارخرابن

وهمه چیزگرون ووده بازم مردم خونگرم جزیره ومخصوصن درگهان از پریروز

زی دست وپا کتن وهی خریدعیدی نکردن وامروهم که یک روزتاعیدنمونده بازم شهر

شلوغن ومردم درحال خریدنن توصیه ما به جونون این که دم عیدن و مواظب خو بشی

شلوغی کاردست شما نده جادهن شلوغن واموتور وماشین سرعت مری ورعایت بکنی

ایشالله که ای عید اضحی برشما وتمام مردم جزیره وجهان مبارک بشه نمونه اکسن

مال امرو


بکیه اکسن دخه ادامه متلب


ادامه مطلب
[ پنجشنبه 4 آبان1391 ] [ 2:2 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]

باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ پیشاپیش روزعرفه وعیدسعیدقربان بر

شمامردم خونگرم جزیره مبارکباد

سواه پنجشنبه روزبزرگین روزعرفه که دخه ای روز حج حاجیون به درگاه خداوند

قبول اووت وهمه بالباس احرام ولبیک گویان طواف خانه خدااکنن که ایشالله نصیب

خوما هم بشه مسلمونون اهل تسنن دخه روزنهم ذیحجه روزه عرفه اگرن چون خیله

روزمهمن وخیله ثواب ایشه خوما هم ایشالله سواه به روزه بریم تا اشتباهاتی که از

خوما سرایزده بخشیده بشه روزبعدش هم که عیدن وعیداضحی یاقربان خوهموطوکه

ازاسمی معلومن قربانی کردنن که اگه دخه توان خوما هسته حتمن ایشالله قربانی

بکنیم نمازروزعیدهم ایشالله جمعه 91/8/5 ساعت 7/5 دخه مجدجامع برگزار

 اووت خواهشن جونون به نمازبین تاای سنت نبوی ول نبشدوبعدهم که دیدوبازدید

  وسله ارحام وزیارت اهل قبورومریضنی که هستن

/news_cats_261.html

کل عام وانتم بخیر وعیدکم مبروک الف مبروک

درضمن به اطلاع همشهریون ازیزبرسونیم که زن صالح کلنفر به رحمت خدا رفته

وما ازهیجا به خانوادشون تسلیت اگیم خداایشالله بشون صبرهده مرحوم اهتمالن سواه.

پنج شنبه 91/8/4 صبح دفن اووت

انالله وانا الیه راجعون

مرحومه عایشه زن صالح کلمفر امروپنج شنبه 91/8/4 صبح مطابق واروزعرفه

دفن وو خداایشالله بشون صبرهده

[ چهارشنبه 3 آبان1391 ] [ 9:50 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت همشهریون ازیزهموطوکه اطلاع تهه وندیدیم

 چندسالی اووت که زمین مستغلات قشم سرنه جُن مردم ایکرده ونهندن زمینن مردم

 خراب نکردن ومردم وبزرگان شهر اعم از شهردار وشورا وامام جمعه نادنن هیچ کاره

 بکنن وبا وضعیت گرونی الان نه اووت زمینی بخری ونه ادونی راست بکنی ازاونطرف

 هم ایشون اتن زمینن مردم که باخون دل کارشکرده والودر شهرداری خراب اکنن آیا ای

 ظلم نین روزجمعه هم هموطوکه شاهد هستری موقع خوندن خطبه بحث ودعوا وووله

 هیچ کس عرضه اینین جلو شون بگره مردمن درگهان خوبن خیله هم خوبن وله متاسفانه

 واهم متحد نهن شما نگا بکنی دخه کموجای جزیره خانه خراب نکردن...هیچ جا بجز

 درگهان...دلیلی هم این که متاسفانه مخبر دخه درگهان زیاد ووده وهمسایه گزارش

 همسایه خو ندادنبابا بیداربشی تا کی تتوت ایطو تحمل بکنی امرو زمینون شما

خراب نکردن سواهی شهر روشما خراب اکنن وباید بری دخه کولغو بنینی امرو

سه شنبه ۲/۸/۹۱هم صبح مقدار کمی ازمرده شهر درشهرداری درگهان تجمع شکرده

 وله ماشین مال زمین مسکن عین خیالی نهه ودخه شهر دورشزه که کموجاخانه راست

 نکردن که بید خراب بکن چون دگه ایفهمیده که درگهانیون بی بخارن چون هیچ وقت

 پشت هم ناگرن مه قصدتوهین به مردم درگهان امنین وله خوتون ندیدی ونشنویدی که

 چن درضمن هم بگم که مه بی احترامی به امام جمعه وشورای شهر امنین چون افهمم

که ایشون هم ناتونن کاره بکنن کار از بیخ خرابن نمونه اکسن مال خراب کردن زمینن

 مردم

بکیه عکسن دخه ادامه متلب

 


ادامه مطلب
[ سه شنبه 2 آبان1391 ] [ 2:29 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ ایشالله که وا ای گرونی ومشکلات زیاد

روزمره بتونی کناربیی چه اکنی دگه فقط خدابه خوما رحم بکن بس......... امروهم

هندیم درموردیتااززنون که کمترکسی پیدا اووت اسمی نیشناویده بحث کوچکی بکنیم

اون شخص هم کسی نین جز

واگرما بیی دخه ادامه متلب


ادامه مطلب
[ یکشنبه 30 مهر1391 ] [ 9:17 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]

باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ واتموم وودن عیش امیدغنی عیش مال

سید اهمه چوک سیدمحمدسیدبرکان(اسپرینگ)به بالاشهر هسته که  امروپنج شنبه

 91/7/27 عضبای هسته که ایشالله مبارکشون بشه درضمن عضباکنن هم هلریون

هسترن


واگردوماربیی دخه ادامه عضبا


ادامه مطلب
[ جمعه 28 مهر1391 ] [ 1:29 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ ایشالله که همیشه سلامت بشی ای مُم...واتموم

وودن عیش ممه عبیدی عیش مال امید چوک ممه موسی غنی(کووه ای چی) به دخت....


بکیه بیی واگردومار سرعضبا دخه ادامه متلب


ادامه مطلب
[ دوشنبه 24 مهر1391 ] [ 7:13 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
آخ....چه دوره ای هسته وا ایکه عقل درست حسابی شونهه وله واقعن آدمن دوست

داشتنی هسترن هم معروف وهم دوست داشتنی وهم ترسناک به کریگن بعضیون شون

به رحمت خدارفتن ودوسه نفری شون هم هنوز هستن خدا ایشالله بشون حفظ بکن ایشون

کسونین که مستقیم دخه بهشت ارن امرودرموردیه نفرشون که درحیاتن بحث کوچکی

اکینم ایشالله دخه پستن بعدی درمورد بقیه شون بحث اکنیم واگرما بیی دخه ادامه متلبادامه مطلب
[ یکشنبه 23 مهر1391 ] [ 3:10 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ ایشالله که همیشه خوب وخاش بشی وپیسر

درهم ودلارنگری که اگه فکرتزه سکته اکنی واری بدته اووت خوب واتموم وودن عیش

حمزه کلاهی چی به دخت مرحوم حسن نیکخواه عیش مال ممه چوک عیسی مَحَبدُل به

قشمیون شرو وو که امروپنج شنبه 91/7/20 عضبای هسته که به دوماروااشتر شُگرنون

که جالبه بله آخرن اشتر توسک ایکه ونشنیشت خوب نمونه اکسن دخه ادامه عیش


بکیه اکسن دخه ادامه عضبا دخه کلاتادامه مطلب
[ پنجشنبه 20 مهر1391 ] [ 7:2 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]

انالله واناالیه راجعون

فوت خدیحه زن (تیله) رابه شما وخانواده محترمشون تسلیت اگیم مرحوم دخه دلبری

نیشته که امروسه شنبه 91/7/18 بعدازنمازپسین دفن وو خداایشالله جنت نصیبی

بکن وبه خانوادشون صبرهده

[ سه شنبه 18 مهر1391 ] [ 6:17 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ ایشالله که درپناه ایزدتعالی سربلند وپیروز

بشی هموطوکه دخه پست قبلی موگوته عیش مال حمزه مال کلاهی رفیق صمیمی

عبدالعزیزنیکخواه شون که به خَه شون دخت مرحوم حسن نیکخواه هسته امشو

دوشنبه 91/7/17 واخانه وو که باتشکرفراوان از عضباکنن ومولودیون ازیزشهر

خوما که ای محفل نورانی شون گرم شُکه وباجان دل هندن مراسم مولودخونی انجم

شدا دست کاکاطیب حاجی منور وشیخن وگروه توحید دردنکن که دل ای جونون خَش

شُکه خداابشالله اجرشن اده خوب ساعتن 10:40 هسته که به دومارازکلاهی شُوا

وباصلوات تواشیح به دومار واخانه شُکه که ایشالله مبارکشون بشه نمونه اکسن

مال شاوو مولودی

[ دوشنبه 17 مهر1391 ] [ 1:26 قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ هموطوکه اطلاع تهه یک هفته ای اووت که

میگی واز ووده وجونون شهر ودریادلن راهی دریا وودن که رزق وروزی خو از دل

دریا دربیارن که ایشالله همیطورهم اووت وزحمتن صیادن ازیزخوما بی هدر ناووت

ایشالله خوب اکثرن اطلاع تهه که میگی چن وچه اکنن کارجَل کشیدن وپاک کردن

میگ وجداکردن میگ گپ وسرتیز وگنتکن دگه که از سحر شرو اووت وهردوسه

سعت جل بالا اکشن وخالی اکنن ودوباره همیکار تکراراووت تا بنگ شُم وشاوو هم

استراحت دخه نَگه وروزبعد هم روزازنووروزی ازنو ایشالله که دخه ای یک ماه و

خوردی که هستن بتونن استفاده ببرن

نمونه ای از سرتیز

[ شنبه 15 مهر1391 ] [ 10:11 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ دومین کار استدیویی sp2 واهمخوانی

صدیقه فهیمی اجرا وو که به سلیمن تبریک اگیم ای آهنگ بدودلبر که باکمک منصور

خشته بوده اتونی ازلینک زیردانلودبکنی

Sp2 - بدو دلبر


کاری زیبا و شنیدنی از Sp2 بنام بدو دلبربدو دلبر دانلود

 


[ سه شنبه 11 مهر1391 ] [ 9:52 قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باسلام خدمت چک وچوکن واتموم وودن عیش عیسی کیت هفته بعدی عیش مال صابر

چوک خالدتخت دار(گیاهدانی) مال دخله مندگارشون به سوزاچیون شرو ووکه امرو

یکشنبه 91/7/9 عضبای هسته بله بخاطه که اعلام نَشُکرده عضباکُنُن نهسترن یعنه کسه

خیور اینهه که عضبان که حتی مه هم خیور امنهه نزدیک شُم رفتم که دست بالا شَره

دگه ازفرصت استفاده وچندتا اکس امگه که ایشالله مبارکشون بشه نمونه اکسن[ یکشنبه 9 مهر1391 ] [ 6:28 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]

ای چه بخو تُکرده ایکدک واشما اگیم باباخوما دهاتیم جزیرتیم روستا نشین وودیم به

چوک از وخته به دنیا اته همی گپن سرهدیچی یاد ادن آلا تایچیزه اگی واشون بُهتشون

ازن ونافهمن فکراکنن انگریزی واشون نگپی مکنی ایکارون خوما جزیرتیم سعی بکنیم

ای آداب ورسومات گپ زدن خو ازیادمکنیم چوک که گپ وو خودبخود دخه مهدوآمادگی

ومدرسه فارسی یاداگرت بله عیبن که گپ بشن وگَپُن خوما نفهمن درستن آلا درگهان شهر

ووده وهمه بخوکلاس انستن بله دگه آداب ورسومات نباید ازبین بره به همین منظورما

چندتافعل جزیرتی وامثال به شما مُنهاده که اگه واایجورفعلن برخوردتُکه باووش نبشی

واگرما بیی دخه ادامه متلب


ادامه مطلب
[ شنبه 8 مهر1391 ] [ 7:43 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ هموطوکه قبلن هم موگو واتموم وودن

عیش ممه دلاخمیری عیش مال عیسی چوک علی کیت به فامیلونشون مال قشم شرو

ووکه امروچهارشنبه 91/7/5 عضبای هسته که ایشالله مبارکشون بشه نمونه اکسن

مال پسین عضبایی دخه ادامه متلب 

 

 نشسته ازراست :هموکه روی وااونطرفن: اهمه آجی سا - حمید- عیسی (دومار) میلاد

بیی دخه عدامه متلب که چه کارونی نکردن هه ههادامه مطلب
[ چهارشنبه 5 مهر1391 ] [ 7:44 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ هموطوکه ندیدی دوروزه اووت که مدرسه

اون واز ووده وکریگن راهی مدارسن و واز وودن مدرسهن سروکله عیشن هم شرو

نوودن که اولین عیش مال ممه چوک دلاخمیری به ...

نشسته ازراست: دلاممه خمیری(بپ دومار) محمد(دومار) نافهمم

واگرما بیی به عدامه عضبا


ادامه مطلب
[ دوشنبه 3 مهر1391 ] [ 7:7 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]

انالله وانا الیه راجعون

باعرض پوزش ازایکه خیور مال روزجمعه 91/6/31 راامشو امنوشته وضعیت اینترنت

خرابه فوت علی ماچی بپ ایسف ودلا سرودی رابه شما وخانواده محترمشون تسلیت

اگیم مرحوم بعدازنمازشُم روزجمعه دفن وو

[ یکشنبه 2 مهر1391 ] [ 11:21 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ ایشالله که همیشه سالم وکوتمندبشی هموطوکه

اطلاع تهه دگه دوروز بیشته تاواز وودن مدرسهن نمونده واز شنبه ایشالله دانش آموزون

مدرسه ارن وله امرو چهارشنبه 91/6/29 اولین روز کلاس اولیون هسته که به عنوان

جشن شکوفه ها معروفه وتمام کریگن کلاس اولیون واگرمُمون خو مدرسه هندن وجشن

شُگه که همراه باسرود وجایزه هسته که ایشالله مبارکشون بشه ای هم نمونه اکسن مال

جشن شکوفه ها


[ چهارشنبه 29 شهریور1391 ] [ 9:58 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ هموطو که اطلاع تهه دخه آستانه ماه

مهریم دانش آموزان از شنبه آینده راهی مدارس اون وهمچنین کلاس اولیون روز

چهارشنبه 91/6/29 برای جشن شکوفه ها به مدرسه ارن که احتمال نرفتن وگر

کردن وبه چیده مُم خو چسپیدن وپیله کردن هه خا به اطلاع دانش آموزان واولیاء

برسونیم که هموطوکه معلومن امسال کلاس شیشم به مرحله ابتدایی اضافه ووده و

پنجمیون بازم امسال دخه ابتدایی امونن وکسه امسال به اول راهنمایی نارت ویتا از

مشکلات فجیع سرویسن این که همه مدارس ساعت برگشت شون ازمدرسه 12/15

دقیقه که کارهمه ما لنگ ایکرده ونادونیم موقع تعطیل وودن کمو مدرسه بریم وله از

اونجا که قبلن ووده تمام سرویسن که مدارس ابتدایی شُهه اول درب مدرسه ابتدایی

وبعد دبیرستون ودرآخرراهنمایی چون مدارس راهنمایی سه روزدرهفته سعت

13 که 1 بشه تعطیل اون ودوروزآخرسعت 12/15 که باعقل جورناتت وله

چاره نین درموردپیش دبستانی هم که از امسال ازمدارس جدا وودن بگم که بردن

کریگن اجبار نین واگه نرن هیچ مشکلی پیش ناتت وکسونی که شتوت دانش آموزون

خو آمادگی ببرن درحال حاظردخه دلبری دوجا ثبت نام نکردن یتامدرسه غیرانتفاعی

 مال حاج آغا که فک نکنم کسه بره یتا هم عوضیون که هم مهدکودکن وهم پیش

دبستانی مال شهرهم هنیزا معلوم نین کیاثبت نام بکنن البته مکتب خانه فقیهی هه

به گفته یتا ازمسولن مجوز به خوما نیندادن دگه نافهمم حرف آخرهم ایکه شهریه

سرویسن امسال 23000 تمن به ازای هرشخص تعین ووده وکسونی که ظعیفن نصف

ازشون گفته اووت باتشکر

موسی مطایف یتا ازسرویسن مدرسه

ایهم نمونه لباسن مال مدارس جزیره ودرگهان دخه سال جاری 1391


[ دوشنبه 27 شهریور1391 ] [ 2:2 قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]

انالله وانا الیه راجعون

تصادف امرو جمعه 91/6/24 نزدیک شُم موتور واموتورمتاسفانه موجب فوت یتا از

ازیزون شهر وو ای تصادف که نزدیک بُنگ شُم دخه محله کبله بعد از آب شیرینکن

اتفاق کته موجب فوت در جا جوون شهر وو دخه ای تصادف که چوک کور مملی

وچوک دلا دِلَک (سلیمون) ووده موجب فوت سلیمون وو که طبق گزارشون رسیده

چوک کور مملی از خاکی بالا اکن وسلیمون که مستقیم رو اسفالت ووده به هم اخرن

که متاسفانه به علت ضربه سر در جا فوت اکن خدا ایشالله به خانواده شون صبر هده

مرحوم هنوزدخه بیمارستون قشمن واحتمالن  شنبه دفن اووت خواهش ماازهمه

جونون ازیزشهر این که واموتورن خو خیله مواظب بشی بارها وبارها دخه وبلاگ

مُگته که سرعت مری که اتفاق خیورناکن وله تقدیر ای جوون ایطو ووده بازم خدا

ایشالله بشون صبرهُده

مرحوم امرو صبح یکشنبه 91/6/26 به خاک سپرده وو

[ شنبه 25 شهریور1391 ] [ 0:44 قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]

بدون شرح


دَغَه واِستَپِلَر دَه...


مردی از دیارغربت

[ پنجشنبه 23 شهریور1391 ] [ 3:54 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ ایشالله که همیشه صحت وسالم بشی هموطو

که ندیدی دخه شهریورماهیم ودگه چیزه زیاده تاوازوودن مدرسهن مونین که ایشالله

همه دانش آموزون بخوآماده بکنن خوب بگذریم امروپنجشنبه  91/6/16بعدازچندین

ماه دومین

بیی خالو دخه ادامه متلب

نشسته ازراست: دوست خوبم سیدطارق - داماد : منصور - سیدحمدی برادرطارق


ادامه مطلب
[ پنجشنبه 16 شهریور1391 ] [ 7:47 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ ایشالله که همیشه کوتمند وسلامت بشی

امروهم به شما چندتاکلمه جزیرتی وا مثالنی مونهاده که ایشالله مورد پسند همی چولنگن

تازه به دوره رسیده بشه که اگه جایی ای کلمهن شوشناوی تعجب نکنن ونگن ای گپ

کیایین خا ای شما وای مثالن

ک.ن مُش: نوعی حرکت کششی برای رسیدن به سفره خوراک

مثال دخه جمله : حبصه؟ هو؟ بگه چوک تو هنیزا ک.ن مُش ناکن

عبدل؟ چه ؟ بدوکه سفره شُنهاده نه؟ نادونم خاله؟ خا ک.ن مُش بکن تا پاسفره

سِوِن : نوعی سایه بان قدیمی که ساخته شده ازپیش مُخ

مثال: اگم سِوِن کیا گیر اته؟ بره پی صالح محبدل که پُرِن

اگم امتوه گاراج ماشین خو واسِوِن راست بکنم چطورن؟ خیله جونن

کُتوک : به نوعی خانه صحرایی که معمولن واچندل وسِوِن راست اکنن

بریم پا مشتا علی شاهو که هموجا چندتا کُتوک شُزده

میخواستم کُتوک عشقمو باگیاه بسازم اماتاغافل شدم تو مثل کهره اون راخوردی

تَفتوک : فکرکنم به تنگ مُغ اگن نالی که شُبری تفتوکی امونت

ای موساوو!!!!!!!!!!!! وُ تَفتوک چه دردتن ای همه نه زاغی

اگم کسه ناشناسی بیت همی تَفتوکن مال مُغ مابکن؟ بله وامحصاله کل کن بگه اتت

کُلُودنگ :نوعی خانه گیاهی که باپُچاووراست میشودبه نوعی خانه پُچاوی

بدو بدو که ایجهو کُلودنگ مال کبوترچاهی پیدا امکرده

تودرقلب من کلودنگ بستی ومن درقلب تو سوند بافتم وتو نامردی کردی با تفتوک

زدی کلودنگ قلبم راچلوندی.

دگه اگه بی مزه هسته به گپی خوتون ببخشی

[ دوشنبه 13 شهریور1391 ] [ 3:47 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
        مژده               مژده                    مژده                                  

باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ به اطلاع موتوردارن ازیزبرسونیم که

شرکت حمدو چوک حبیب حنتیر که چندماهی هسته بخاطرنداشتن جا تعطیل ووده

چندروزه اووت افتتاح ووده مکانی پاکبرستونن نزدیک زیارت کدیمیو تن مُخ دوستان

ازیزاتونن برای پنچرگیری وکارن دگه موتور خو به ای شرکت رجوع بکنن درضمن

روز اول کسونی که به پنچرگیری رفته وودن موتورن شون مفتی پنچرگیری ایکرده

ووده نمونه اکسن مال شرکت

[ پنجشنبه 9 شهریور1391 ] [ 8:34 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ وهمچنین ورزشکارون ازیزایشالله که همیشه

کوتمند بشی به اطلاع علاقه مندن فوتبال برسونیم که گازی فوتبال استقلال درگهان وا

شهرداری کرمان دخه روزپنج شنبه 91/6/3 سعت 5 یا همون 17 پسین دخه زمین

تختی قشم برگزاراووت ازتمام همشهریون وعلاقه مندن فوتبال دعوت اوو به دلگرمی

ورزشکارون ازیز برن باتشکر: حسین دریانورد

[ سه شنبه 31 مرداد1391 ] [ 11:56 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت همه روزه دارون ازیزایشالله که طاعات همه

شمابه درگاه حق کبول بشه هموطوکه ندیدی امشوشنبه 91/5/28 هم آخرین شاوو

رمضونن واحتمال خیله زیاد سواه شاووعیدبشه چون دخه تقویم ایران شویکشنبه

عیدن وله تاحالا سعودی عیدنیکرده وامشوهم تراویح شوخند واگه ایران مشکل واعربن

اینبشه طبق تقویم رسمی خوواگرعرب عیداکن به هرحال پیشاپیش عیدسعیدفطر(اضحی)

به همه روزه دارون ازیزتبریک اگیم خوب متلب امشو مادرمورد اتفاقات ومراسمونی

که دخه رمضون گذشته هه که ما به صورت عکس به شما مونهاده که کم وکسری

 دگه خوتون ببخشی

ffbc1329262199a88b989ef8d30452a2 اس ام اس تبریک عید فطر 91

عربستان عیدسعیدفطرروزیکشنبه 91/5/29 اعلام ایکه

پسین رمضون .آش فروشی وسمبوسه فروشی بغل جادهن

منصورحاجی منور مرد زحمتکش 

بکیه اکسن دخه ادامه متلب


ادامه مطلب
[ شنبه 28 مرداد1391 ] [ 3:59 قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت همه روزه دارن وهمچنین ورزشکارون ازیز

درگهان هموطوکه دخه پستن قبلی هم موگوته تیم فوتسال دلفین درگهان بامدیریت

حسین دریانورد بازیون جام رمضونی خوباتیمن جزیره شرو ایکرده وامشوجمعه

91/5/27 بعد ازپشت سرنهادن چندین بازی به مرحله نهایی راه پیدا ایکه که

خوشبختانه هم امشو باگل بارون کردن تیم حریف خو اول وو وبه استان راه پیدا ایکه

که باعث افتخارشهردرگهانن که از همیجا به تمام بازیکنن ومربی وسرپرست

ازیزشون تبریک اگیم بازی امشو که باتیم عوضیون هسته 2بر4 به نفع تیم دلفین

درگهان وو ای هم نمونه اکسن مال گازی فینال امشو با فیلمی

اسامی بازیکنن : محمود دریانورد - عیسی تورنگ - احمدتورنگ - محمدمنصور- سیدجلال دریانورد- سیدمعین دریانورد- مجیدخطیب - محمددریانورداحمدملاکرت - عبدالله تورنگ - دروازبان : یوسف محیایی

سرپرست : یوسف شیخ کرم ( الکس)

سرمربی : حسین دریانورد

ایهم تماشاگرون شهر

ایهم فضای بازی فینال

ایهم فیلم گل توسط بازیکنن ما

SAM_2314.3gp


[ جمعه 27 مرداد1391 ] [ 4:54 قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]

انالله واناالیه راجعون  (بازگشت همه خوما پی خدان)

فوت آسیه (زن مرحوم عبدل مغی) مادر احمد مُغی شون را به شما وخانواده

محترمشون تسلیت اگیم مرحوم

به علت کهولت سن امرو صبح 91/5/22 بکشنبه فوت اکن وبعدازنمازپسین ایشالله

دفن اووت خداایشالله جنت نصیبی بکن

[ یکشنبه 22 مرداد1391 ] [ 2:57 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت همه بروبچ ایشالله که عبادات شما به درگاه حق

قبول بشه وای چندشاووآخررمضون به خوبی وخوشی سپری بکنی هموطوکه خیور

تهه از دوشو جمعه رسمن نمازقیام شرو ووده که ایشالله سعی بکنیم به نمازن خو بییم تا

بلکه شاوو لیله القدر نصیب خوما بشه ایشالله خا امشوهم درخدمت شمایم وامسابکه شاوون

رمضون ای شما وای مسابکه

بیی دخه ادامه مسابکه


ادامه مطلب
[ جمعه 20 مرداد1391 ] [ 11:50 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت همه روزه دارن ازیزهموطوکه ندیدی ماه رمضون

هم روبه خلاصین و دو دهه ازی رفته ودگه الان دخه دهه آخریم ایشالله که متونسته بشه

از ای ماه فیض کامل مبرده بشه ایشالله از شاووجمعه 91/5/20 نمازقیام اخونیم سعی

بکنی تاآخربیی خوب الان متوه نگاه کلی به رمضون دخه جزیره یاشهرخوما بکنیم بییی

واگرما دخه ادامه رمضان
ادامه مطلب
[ چهارشنبه 18 مرداد1391 ] [ 3:49 قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام خدمت بروبچ ایشالله که نمازوروزهن شما به درگاه خداوندقبول بشه

ایشالله شرمنده دوستان چندروزن که اینترنتن قطعن ونووده خیور بنستی هوطوکه از

سرمتلب مشخصن گازیون فوتسال دخه سالن ورزشی کبله شرو ووده یابگم همو جام

رمضون که یتا ازتیمن مال شهرخومان بله دولفین درگهان بامربی گری یوسف شیخ کرم

که گازی اولیشون شوجمعه واتیم شاهین بیت شهر مال عوض هسته که 4.3 به نفع

دولفین درگهان وو شرمنده که نمودونست هموشو متلب بنستیم درضمن تیم دلفین

هم امشویکشنبه 91/5/16 والُرُن گازی ایشه که نتیجی ایشالله بعد انستیم دوسه

تا اکس از گازی ویتا فیلم گل پنالتی که سیدجلال گل ازن

ایهم فیلم پنالتی که سیدجلال گل ازن

باسلام نتیجه گازی دوشو یکشنبه 91/5/15 دلفین وا لُرُن 5.4 به نفع تیم

لُرُن باتشکر سیدجلال

گازی آخری واصحراباغیون هم 3هیچ به نفع صحراباغیون

SAM_2238.mpg

[ یکشنبه 15 مرداد1391 ] [ 0:3 قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]

انالله وانا الیه راجعون

فوت فاطمه حسن تورنگ (زن اهمه سرخ) رابه خانوادشون تسلیت اگیم مرحوم

که چندسالی بخاطه بیماری قلبی خانه نشین ووده امرو پسین چهارشنبه 91/5/11

مطابق با 12 رمضون به خاک سپرده وو خداایشالله بشون صبرهده وجنت نصیبی بکن

[ چهارشنبه 11 مرداد1391 ] [ 8:20 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]

باعرض سلام وخسته نبشی خدمت کاکااون وداداهون خوبم ایشالله که نمازوروزهن

خومابه درگاه حق تعالی کبول بشه ایشالله هموطوکه ازسرمطلب مشخصن امرو

سه شنبه 91/5/10 پسین بعدازنمازقاری مصری ازطرف شبکه قرآن هنده وبا صدای

دلنشین خوآیاتی ازقرآن کریم تلاوت ایکه که خیله جالبه مه هم با اجازه شمادوسه تا اکس

ازمراسم امگه ای شما وای اکسن

[ سه شنبه 10 مرداد1391 ] [ 8:15 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]

باعرض سلام وخسته نبشی خدمت روزه دارن ازیز، ایشالله که نماز روزن شما

قبول حق بشه ایشاالله

 همی مَن بشه ملا الله اکبربگه ای کوچهن دگه مثل ترافیک تهرون اووت آدمن که

شتاب ایگته به خانه برسه اگه واخو نبشی خو پِچ پِچ به تو اکنن موتورن مثل گوزاکنن

اگیگه پاسگاه دنبالشونن نه افهمن که سرپیچن ..نه چهارراهن همطو واسرعت خا

مکنی ای کاربلکه یتا آدم گپ شره خا ازنی به چکی وبدبخت بخو وا اون اکنی...

ماشینن دگه نگه چنان ویراج ادن وپا بروگازانستن خیورشونین که تایرگرون ووده اگن

مال بابان بگازنون بی وحدسرعت آلا اگه پشت سرشون واموتور بشی خو هموجا

روزه تو واخاک خردن واز اووت ای چه کارن آلا خا یچکو زودته کارن خو بکنی

آلا ای هیچ همی به خانه برسن طوری امشن بی که درداشکم اگرن ونادن مجدبین

ای چه کارن آلابابا آرومته بخری بگه چندروزن به شماخوراک نشداده خا

اگره نخه خُل شما ...دگه بایددکتربه شما ببرن یچکو آرومته بابا سکت مرگ اووی

 بونگ که ایدا یه کم هارما وشوربا ونصف گلاس هاوو بخری

بعد از مجد که هندی یه خوراک درست و حسابی نوش جان بکنی

که هم نیروی دوباره بگری و هم جای وعده ی شام بگرت .

بعد که سیروودی و دگه ذهنتون زیاد مشغول نین ادونی بری

جلوی تلویزون دراز بکشی و نگاه سریال رمضونی بکنی

نکه بری سر کوچه ووستی یاواموتورن خو دوردختن مردم که به نمازتراویح

نرفتن بزنی که گناهکار

اوی و روزه ی شما به کار هیچی ناخرت . په چه !! فکر توکرده

روزه فقط تا قبل از بونگ شومن دگه خلاص! نه ، ماه رمضون دگه

کلن باید ایی کارون تعطیل بکنی . اگه چیزه خش نخانه نین بخری افهمی چه

اچسپت ؟ نادونی؟ هااااا  بری

نخود جوش داده نوش جان بکنی که حال ادت

بنگ خافتن هم که ایدامثل آدم بری مجد ونمازن خو تاآخر بخونی نکه همی دورکعت

که تخوند بیی هی در وهی بنیندی بلوتس بازی بکنی که عیبن

 سعی بکنی که ایی فرصت طلایی از دست ندی وتا آخری بخونی که وترخیله

ثواب ایشه

دخه حلقه قرعن هم بنینی . آلا اگه قرعن بلد نهی خو یه چیزه دگن دگه تا نصف

شاو ولگردی مکنی

و زود بخاووی که سحر از خاو بیدار ناووی و بایه به زور و هاو سرد

به شما از خاو بیدار بکنن . نکه انینی پاهمی اینترنت وهی وا همی ولَکُن

چت اکنی په مواظب خو خیله بشی

خوش بشی کامه

[ شنبه 7 مرداد1391 ] [ 1:46 قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت روزه دارن ازیزایشالله که ماه مبارک رمضون

برهمه شمامبارک بشه وبتونی روزهن وطاعتون خو به نحو احسن انجم هدی امشو

هندیم درخدمت شما وامسابکه شاوون رمضون که دوستان زنگ به مبیل مدیرازنن

وبه سه تا سعال جواب ادن وجایزه اگرن

واگرمابیی دخه ادامه مسابکه
ادامه مطلب
[ چهارشنبه 4 مرداد1391 ] [ 0:10 قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ ایشالله که طاعات شما به درگاه حق قبول

بشه و وا ای هوای گرم لواربتونی به راحتی روزهن خو بگری امشو دوشنبه 91/5/2

امتوه به شمایتاشعردرمورد ماه مبارک رمضون ازیتا ازشاعرن جوان درگهان دلا طوفان

به شما بنستم ناگفته نمونه که ای شاعر جوون خیله شعرن جالب اگه که نمونه شعرنی که

ایکته دخه آخربه شما انویسم خوب ای شما وای شعر

رسیدن رمضان ماه مبارک                   به کلی روز وشودرفکرطاعت

جوانن جملگی درکنج مسجد               بشینی دورهم قرآن عبادت

نشایدروزی آیدزنده باشیم                   به یک روزرمضان افسوسه باشیم

بکن ازدل قرآن تلاوت                          که مامهمانیم فردانباشیم

شب قدرن گریه وزاری                         ببخش یارب که ماداریم گناهی

من ازاحادیث ها شنیدم                       که شب قدرهزارشب درنمازی

نمازاست که کندتوراهدایت                    مکن غافل بکن فکرقیامت

سزای بی نمازآمددرقرآن                       جزای بی نماز نار آتش


درضمن ای شاعر جوون شعرنی به اسم خدا خدا - ببینی قدرت الله - ازبالا مهسته خدا

- پدرمایکتا مادرماحوا - پیغمبرآخرزمان - بهشت زیرپای مادر  که گروه ستاره سهیل

رمکان توسط خواننده محبوب میرهاشم صفاری به صورت تواشیح خوانده ووده

واقعن به دلاطوفان تبریک اگیم با شعرن روحانی وخدایی

[ دوشنبه 2 مرداد1391 ] [ 1:29 قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ حلول ماه مبارک رمضون بر همه

مسلمونون جهان وجزیرتیون ازیز ومردم خونگرم درگهان مبارک بشه ایشالله بتونیم

دخه ای ماه پربرکت فیض کامل ببریم وطاعات خو به نحو احسن انجم هدیم اطلاعاتی

درباره رمضون دخه ادامه روزه

اکس حلول ماه شنبه 91/4/31 مبارک بشه


ادامه مطلب
[ شنبه 31 تیر1391 ] [ 2:11 قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
شُم هسته مخواسته برم به خو کارت شارژبگرم راسته خانه گُلُو کوشون رسیدم که

صدازاغ و وولک شَهند.امگوبلکه دعوای خانوادگین.بله ازاونجایی که مفهمی گُلو

شواینین امگوحتمن یه مثله دگن.گوش خوتیزامکه که نه مثکه دزدمزدی هنده وگلو

همطونه زاغن اَع.اَع.اَع....هول به مه ایسه امگوحتمن دزدهنده درامزه که گلو واچهره


ادامه ماجرادخه ادامه متلبادامه مطلب
[ چهارشنبه 21 تیر1391 ] [ 9:35 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نباشی خدمت بروبچ ایشالله که خوب خوب بشی امرومتوت

 درمورد یتا ازترفندن جالب که دخه بعضی وختن لازمن انجم هدیم واشماگپ بزنیم

 بله ای شما وای ترفند (بادکردن...خرکردن)

همه وهمه دخه ادامه متلب

 

 

 


ادامه مطلب
[ یکشنبه 18 تیر1391 ] [ 4:15 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ ایشالله که درپناه حق سالم وکوتمندبشی

هموطوکه دخه پستن قبلی موگو امروپنجشنبه 91/4/15 با اجازه دوست عزیزم

طیب حاجی منورمسابکه تصویری متوه بنستیم ای مسابکه که یتا اکسن ازدونفه که

به صورت سیاه وسفید وتاریک در شوارده دوستان اتونن بابرنامه ای اکس روشن

بکنن وجایزه یتا موبایل نوکیا 110ببرن هموطو که قبلن هم موگو به اولین کسی که

جواب هردونفر دخه اکس بتون هده جایزه تعلق اگرت درضمن دوستان دخه کسمت

نطرون باید وا اسم یا تلفن معتبر جواب هدن وگرنه به نفربعدی که جواب درست ایداده

تعلق اگرت یاداوری بشه که نظرن بعد از تایید نشون داده اووت ای شما وای اکس


بِجُم که دیرن خالو..... دگه اگه نتوفهمی یعنه....

سلام دوستان ازیر برنده مسابکه تصویری مشخص وو ودر ساعت 15:13 دقیقه
 جواب داداه وو وجایزه به آقای محمد دریانوردبرامشریف مدیرمدرسه مهدی تعلق
 اگرت مبارکی بشه سمت چپ حافظ داماد کوران وبغلی محسن زیوری ازتمام
دوستانی که جواب شداده تشکر اووت 91/4/17
[ پنجشنبه 15 تیر1391 ] [ 2:1 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]

                  هارگیس گردی هدی          نون پَرپَرکی هودی

باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ پیشاپیش نیمه شعبان وهارگیس گردی برشما

روزه داران ازیزتبریک اگیم هموطوکه اطلاع تهه امروچهارشنبه 91/4/14 مصادفن

با 14 شعبان که هرسال دخه ای روز مهم مردم متدین جزیره روزه اگرن وپسینی هم

به کریگن هارگیس گردی ادن که به نظرمه خیله کارخوبن گرچه ازنظربعضیون که اگن

نباید چیزه هدن بله مه به اوندسته از مردم که خوشون چیزه نادن وبه کریگن خو هم

نافرستن بگم که کارخلاف شرع نین بخاطه که مردم بخاطه سنتی که قبلنن اجرا ووده

وبه دل خشی کریگن ایکاراکنن بگه خرجی چقدن؟ زیاد زیادی سال 15 هزاتمن دخه

یک گهر وحدود2 ساعت که ازپسین تا شُم بیشته نین. به اونشون که اگن ای یه نوع

خرافاتن بگم که چطو وخته عیش اوو از یک هفته قبل کلی مراسم که نادنم برنجن پاک

بکنیم ونافهمم لباسن گوو نشون زنون هدیم وهی شاوودختی(هنیری) ونادنم شاوو ساختی

وآخری وسه شاوه ونادنم هفته ای وهزار دنگ وفنگ دگه بشون عیب واشکال اینین که

مبلغ شیش. هفت میلیون خرج بکنن وله یه جشن کوچک به کریگن که فقط سالی یک بار

بیشته نین شُتوه از دوو بکردن... واقعن که... اگه دخه ای روزمثلن آتش بازی که

مال زرتشتیونن یاکارونی که دخه اسلام منعن بکنن بله آدم موافق اوو بله دخه ای روز

کاربدی انجم ناگرت که باعث گناه یاخرافات بشه پس نوهلیم همی یه روز دل خشی که

کریگن شهه ازشون بگیریم که بعضی خانوادهن واکریگن خو اگن نری که زشتن وخوما

شاوو به شما سوپرمرکزی ابریم وهرچه تتوت بخوبسی فکرتکرده خیله کارخوبی نکردی

؟شماشاید تهه وله اون خانوادهن فقیر وضعیف که ناتونن که کریگن خوببرن چه؟ یتا از

کریگن که وضع مالی شون خوبن وارفیک خو ایگته که به مه ناوهلن بیم واگررفیکن

خو هارگیس گردی بچینم! ایگته بخاطه چه؟ اونهم ایگته که بَپ ومُم مه ناوهلن اگن بگه

تو چلنگری که بری درسراهن ومثل گداهن چیزه بخو بگری؟ واقعن که جای تاسفن!!!!!!!!!

نمونه اکسن مال هارگیس گردی ایشالله شُم انستم

درضمن دوستان مسابکه تصویری ایشالله سواه روزپنجشنبه 91/4/15 انستم


ادامه مطلب
[ چهارشنبه 14 تیر1391 ] [ 9:47 قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ ایشالله که همیشه سرحال ولوون شما پر از

خنده بشه امرو متوت به شما چندتا اکس از نوشتهن رو دیوالن مال شهر که هم خنده

دارن هم یکم تعجب آور وهم زشت بنستیم درضمن نهادن اکسن قصدتوهین به شخص

ومکانی نین ای شما وای اکسن

فک کنم منظورشون به کسونین که یگیری تعبانن و برن بخو پنچرگیری بکنن تاسرحال بشن

ما مرغ فروشی مودیده بله دگه کارگاه فروشی نمدیده؟؟؟ ههه ههه ههه هههه

ماهمیشه آهنگن مال تهی مدیده الان دگه مسراب تهی هنده

بکیه اکسن اگه بی مزه نین دخه عدامه خنده

درضمن دوستان مژده به شما هدم که دخه پستن بعدی بااجازه دوست عزیزم طیب

حاجی منور مسابقه تصویری انستم وبه اولین نفری که جواب راست هده یتا موبایل

هدیه داداه اووت درضمن دوستانی که جواب دخه نظرات ادن باید وا اسم وتلفن

مشخص شده جواب هدن درغیر ای صورت جایزه بشون تعلق ناگرت ای هدیه ناقابل

ازطرف یتا ازبیندهن وبلاگن که از همیجا ازش تشکر اکنمادامه مطلب
[ جمعه 9 تیر1391 ] [ 4:40 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ ایشالله که همیشه سلامت بشی هموطوکه

اطلاع تهه دخه ماه شعبانیم وفضیلت ای ماه بزرگ خیلن که متاسفانه خوما قدری نادنیم

سعی بکنیم دخه ماه شعبان بخو آماده بکنیم به ماه بعدی که رمضونن ایشالله خوب امرو

متوت واشما درمورد کُنگ وکولی بحث کوچکی بکنیم اگه تُتوت بمشی بی واگرمابیی

دخه ادامه متلب

 

ادامه خردن ....


ادامه مطلب
[ دوشنبه 5 تیر1391 ] [ 9:28 قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ ایشالله که درپناه ایزد تعالی سربلند

وکوتمندبشی هموطوکه ازسرمطلب پیدان ای کلمه جزیرتی سرهدیون ازخوما شُدزیده

وبا ای کلمه زیبا شعر وفیلم واس.ام.اس راست نکردن وخنده از بُچ مردمون درنواردن

مه هم بخاطه که معلوم بشه ای کلمه جزیرتین به شما چندتا مثال ازنم بیشته متوجه اوی

ای شما وای پَ.نَ.پَ ها

ای آب شیرینکن هاوو مال دریا شیرین نکردن؟ پَ.نَ.پَ ازچاه مال بَپ تو هاوو نکشیدن

چِیش! همی ایهو آلا کُل میخین؟ پَ.نَ.پَ فکر اتکرده غارعلیصدر مال همدانن

ای جُکُن آلا موساوو خودی اینوشته؟ پَ.نَ.پَ فکر اتکرده از سرهدی سُهاری یاد ایگته

سلام علیکم! علیکم سلام. خالو ای لامپن کم مصرف آلا مصرف برق کم اکن؟  هُو

...پَ.نَ.پَ فکر اتکرده دوبرابراکن په

چیش!!!!!!!!!! همی ایهو آلا وبلاگ مال موساوون؟ پَ.نَ.پَ فکراتکرده وبلاگ مال طیبون

شَگو آلا مثکه شُتوت آوشا کوش همجا که هاوو سهاری درایداده راست بکنن؟ پَ.نَ.پَ

همطو ول بکنن که مردم وا سهاری زی هاوو برن

دوستان تُفهمی آلا که ای کلمه مال خومانن که ای سرهدیون شُسیده ونگتنن که ماکلمه

جدید پیدامکرده...پَ.نَ.پَ فکر نکردی خودت تفهمی ای دگههههههههههههههههه

[ پنجشنبه 1 تیر1391 ] [ 9:58 قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عیش ایمان سواهی عضبامال سلیمن چوک احمه محمو هسته که مطابق وا

روز شنبه 91/3/27 که ایشالله مبارکشون بشه خوب سلیمن به دخت...

بکیه دخه ادامه عیشادامه مطلب
[ شنبه 27 خرداد1391 ] [ 8:45 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشی خدمت بروبچ هموطوکه دخه متلبن قبل موگو آخرآهنگ جدید

sp2 واگر اسلام نظری و وحیدآوربه اسم کمرباریک هند دوستان اتونن ای آهنگ زیبا

بخو دانلود بکنن درضمن سلیمون پیوسی یتا از خوانندهن خوب درگهانن که باعث افتخار شهرن

ESLAM NAZARI VAHID AVAR S...

به زودی یتا کار جدید sp2  دخه وبلاگ قراراگرت

درضمن دوستان اتونن از ایطریق واز ای آدرس وارد وبلاگ رسمی sp2 بشن

www.sp2.blogfa.com


[ شنبه 27 خرداد1391 ] [ 2:58 قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره خودم نه

از ایکه ای وبلاگ را برای دیدن انتخاب تکرده ممنونم

درضمن ای وبلاگ قصدتوهین به کسه یاشخصی اینین.فقط جنبه شوخین.مطالبن وبلاگ هم بیشترشون توسط خودم نوشته نودن ولی بعضی مطالبون ازوبلاگن دگه باوبرایش محلی درگهانی نوشته نوودن درضمن اگه شخصی ناراحت ووبه مدیروبلاگ بگه.باتشکر
موسی مطایف (مدیر وبلاگ)
مطلبن مال پيشته
سرگرمي

کد هدایت به بالا

دریافت کد خداحافظی


Javascripts
explorer blog