X
تبلیغات
به وبلاگ مال موسی طایف خَش هُندی کامه

به وبلاگ مال موسی طایف خَش هُندی کامه
خیورون تازه. آموزشی.مطلبن خنده دار
قالب وبلاگ
چک وچوکن مال خوما
بري واولن خوچت بکني
واتموم وودن عيش حلال دوتا عيش واهم شرو ووعيش مال حسن

وحسين (داش) مال اهماجي كچل وعيش مال حارث چوك مرحوم

ممه دهمه جمات كه هردوامروپنجشنبه 93/1/28 عضباهسته

عضباكنن مال حسن وحسين هلريون وحارث شهريون خوب

حسن به....


ازراست: درخواه ودختي (برادومار) - حارث (دومار) -ممه چوك

اهمه مداجي - بنيامين پيوسيادامه مطلب
[ پنجشنبه 28 فروردین1393 ] [ 9:4 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
جذباتی ہونے کے ناطے  امید شادیوں حلال شادي بیٹا مرگيا

مَحبدالله عزيز شروع تھا كه آج بدھ 93/1/27 تقریب تھی حلال

کرنے کے لئے برانڈ توريان ه

ٹھیک ہے، جب : بوسف مجان اوبيتي - حلال (مردوں) -

يوسف نيكخواه او مرصاد (بھائی مردوں )
ادامه مطلب
[ چهارشنبه 27 فروردین1393 ] [ 9:10 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عيش مجيب چندتاعيش واهم شرو وو كه امرو

سه شنبه 93/1/26 عيش مال اميد چوك مرحوم حسن بن جمال

برا اهمه اترت شون هسته كه انشالله مباركشون بشه اميد به...

نشسته ازراست : ميرايسف ومهب كوچلو - اميد (دومار) - درهمن طايف

وسلمان (چوكي)

اهمه اترت برادومارادامه مطلب
[ سه شنبه 26 فروردین1393 ] [ 9:19 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عيش امير عيش مال مجيب چوك مرحوم عيسي تورنگ

شرو ووكه امرو شنبه 93/1/23 عضباي هسته كه انشالله مباركشون

بشه مجيب به...

ازراست: حمه ايچي - مجيب - حمه ايسي ودختي (برادومار)


بكيه درادامه مكيه يعنه متلب


ادامه مطلب
[ شنبه 23 فروردین1393 ] [ 8:45 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عيش طيب سواهي جمعه 93/1/22 عضبا مال

اميرچوك عبدالصمد اهماجي هسته كه انشالله مباركشون بشه

اميربه...

نشسته ازراست: يوسف (برادومار) - امير دومار - عبدالصمد اهماجي

(بپ دومار) كريگن سمت راست نافهمم - اونتي محمد امين


بيي واگرما سرعضبا دخه ادامه متلب


ادامه مطلب
[ جمعه 22 فروردین1393 ] [ 7:58 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
انالله وانااليه راجعون

فوت دلابلال رابه شما وخانواده محترمشون تسليت اگيم مرحوم

چندين سال ناخداي لنچ دبي چي هسته وي امرو جمعه 93/1/22

بعد ازنماز پيشين دفن وو

[ جمعه 22 فروردین1393 ] [ 4:10 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عيش امير عيش مال طيب چوك اهمه برادر به...

نشسته ازراست:طلحه (كاكامحسن) برادومار - عبدلغفور (برادومار)

- طيب (دومار) - ممه (برادومار) - اهمه برادر (بپ دومار)

بيي واگرمادخه ادامه متلب سرعيش


ادامه مطلب
[ پنجشنبه 21 فروردین1393 ] [ 10:28 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عيش جواد عيش مال امير چوك ميرعبيدي (ميردكه اي)

به سوروچي يون شرو ووكه امرو چهارشنبه 93/1/20 عضباي هسته

كه انشالله مباركشون بشه نمونه اكسن مال پسين عضبايي سواه هم

عولش خداعضبا مال طيب چوك برادر

نشسته ازراست : مير(آمودومار) - امير دومار - ميرعبيدي (بپ دومار)

نشسته ازراست : علي كيت - نافهمم - طوفان (باجي شيري دومار) -

امير - سيدمصطفي (خالوبپي)

بيي واگرما دخه ادامه مطلب سرعضبا


ادامه مطلب
[ پنجشنبه 21 فروردین1393 ] [ 2:24 قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت همشهريون ازيز امشوهم

هنديم تقديروتشكري از يتا ازمولود كنن عزيزشهرمون كه واقعن

صداي دلنشين ايشه بكنيم اي مولودخون كسي نين جز حاج احمد

نانوا ....حاج احمد كه اكثر همشهريون اشناسن بي سالهان كه

كپسولي ايشه وازدوران قديم جزء مولود خونون وفصل خوان شهرن

كه تاحالا كسي مثل اي نادن با اي نوا بخونت ولي متاسفانه دخه

سالهاي اخير ازاي بزرگواردخه عيشن استفاده ناوو گزارش از

فعاليت حاج احمد

حاج احمد درحال خوندن فصل

حاج احمد درحال زدن سمع همراه دومار

 دخه ادامه گپ

دوستان دخه ادامه متلب کلیپ صوتی حاج احمد نانوا امنهاده اتونی

گوش یادانلود بکنیادامه مطلب
[ سه شنبه 19 فروردین1393 ] [ 11:10 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت همشهريون ازيز تعطيلات

نوروز تموم وو وسروكله عيش هم شرو اولين عيش دخه سال93

مال دخت عيسي عباس به بالاشهر واولين عضبا عيش مال جواد

چوك مرحوم بروهيم مهيا معروف به جام پيچ شرو ووكه امرويكشنبه

93/1/17 عضباي هسته كه انشالله مباركشون بشه درضمن دخه

سال 92# 79 تا عيش ووده كه بعضيون شون ازروستاهن هندن و

بعضيون هم عضباكنن مال جاهن دگه شوارده خوب حواد به...

نشسته ازراست: اهمه رئوف - جواد (دومار) - اميد

بيي سرعضبا دخه كوچه


ادامه مطلب
[ دوشنبه 18 فروردین1393 ] [ 2:47 قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
درگهان كه طي سالهاي اخير جزء شهرهاي گردشگري

وتوريستي  محسوب شده وبيشتر مسافرين رابه خود جلب

نموده درسال جاري بانارضايتي مسافرين روبروشد اكثرمسافران

نوروزي ازنبود امكانات دردرگهان شكايت داشتن نبود فضاي خالي

براي پارك كردن خودروها - كم بودن سطل هاي زباله درسطح شهر

-ترافيك بيش از حد ماشيها درمعابر كه موجب ناراحتي همشهريان

عزيزمون شده بود -نبودن فضاي سبز براي استراحت مسافرين-

چاله وچوله بودن خيابانها وآبگرفتگي - نبودحمام و كم بودن

سرويس هاي بهداشتي - كم بودن آب شهري و وووو


توي درگهان فقط تاجايي كه چشم كار ميكنه مجتمع درست شده

  نه فكري به خروج آب شده ونه حسابي به خط كشي كردن

خيابانها خانه ها رابه چهار الي پنج قسمت تبديل كردن وهراتاقي

را بالغ بر 100 تا 150 هزارتومان در هرشب كرايه ميدادن

درصورتي كه امكانات خيلي كم بود مسافران نوروزي توي اي

شلوغي وترافيكي كه پيش آمده بود شورا وشهردار درگهان

رامقصر دانستن وخواستار رسيدگي  به اين مشكلات راداشتن


(سامان اميني - مسافرنوروزي سال 92.93)

[ شنبه 16 فروردین1393 ] [ 12:30 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت همشهريون ازيز انشالله

كه تعطيلات خوش گذشته بشه دخه پست قبلي چندتا مثال به

شما مزه نافهميم ياد تُگه يانه دنبالي هم اگيم دگه واخوتون كامه

بريم به اولين كلمه ومثال دخه جمله

1 -  چِفتَك : چِفتَك درزبان فارسي به قفل كردن شي اي ميگن

به نوعي خوب حالا به مثالها توجه شود

چوك! مه در نرفتم هُ . همي چِفتَك بزن ! اياد نكني كه گُل نه

چِم تو اكردم

شگو خانه گُلو كو مال حباشون دزد ايزده ؟ هَ ؟ يعنه كه! چطو ووده ؟

مثكه اياد ايكرده چِفتَك مال در هال بزن

آقا ببخشي ميتواسي پياده بشي بي زحمت چِفتَكِش بزن


2 - مِي تا : مِي تا درزبان فارسي به وسط ميگن ياهمو ميان حالا

مثال درجمله

اي موساوو به سري ايزده پيشين غَل غلاط روز مِي تا سرا نيشته

ابدل همي بِبسي از مِي تا يغون در بيا نه

اَخي چوك تلو خجالت ناكشه دخه مِي تا زنن نيشه آخييييييييييي


دنباله لغات جزيرتي دخه ادامه متلب سيده وا دنگ چهمن شما
ادامه مطلب
[ پنجشنبه 14 فروردین1393 ] [ 9:7 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخستنه نبشي وتبريك سال نو خدمت همشهريون ازيز انشالله كه

سال93 سالي پربركت به همه خوما بشيت ومشكلي به كسي پيش نيت همطو كه

خيور تهه نوروز وشلوغي شهر سال عصپن (اسب) دگه مثل عسب بايد محكم بشي

خوب تعطيلات نوروز هم يواش يواش تموم نودن وباز مدرسهن واز نوودن انشالله

كه از اي فرصت استفاده تُبرده بشه  وبازاريون ورانندهن شُتونسته بشه كاربكنن ...

  بله شهر خوما غيرازشلوغي واعصاب خردكني چيزه دگه نهه طبق گزارشون

امسال بالغ بر 800 هزارمسافر به قشم هنده نمونه اكسن مال امسال


بيي واگرما دخه كُراشهرادامه مطلب
[ سه شنبه 12 فروردین1393 ] [ 4:12 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
انالله وانااليه راجعون

فوت فاطمه (آجي مَحَدِرهمن) زن سيدكامل رابه شماوخانواده

محترمشون تسليت اگيم مرحومه شاو يكشنبه دخه بندر فوت

اكن وپسين يكشنبه 93/1/3 دفن اووت خداانشالله جنت نصيبي

بكن وبه خانوادشون صبرهده

[ دوشنبه 4 فروردین1393 ] [ 11:46 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت همشهريون ازيزهموطوكه

خبرتهه نوروزن وشلوغي شهروترافيك وعلافي ووووو....ولش بكن

يتا متلب بعددخه همي مورد انستم خا امشومتوت بازم چندتاكلمه

جزيرتي ياهموشهركي مال دهرقديم واشما بگيم (قابل توجه كريگن

حالايي) كه دخه شهرخوما خيله كاربرد اينين بله بخاطه كه اي كلمه

اون حفظ بشه وازيادنره دوباره بازگواكنيم اگه هم تكراري هسته

به مه پيرمرد ببخشي بريم دنبال لغات وامثال

اولين كلمه: پُكي يا پُكيدن - پُكي درلغت فارسي به معني پاره

شدن اوو حالا به مثال دخه جمله توجه بكني

دَنگ چِهم تو گُلوكو بندلباسي پُكي همه لباسُن ريخت وگَنده وو

ما ! چه ؟ بندجوتي مه پُكي چه بكنم

دخه سيل جلو دختكا جوكومَخه بند پُكي كَتُم به زمين آبرو مه رَه

2 - تي لا لاو : تي لا لاو دخه فارسي به معني گيج شدن وبه هم

خوردن حال شخص به نوعي است مثال درجمله

دخه شهرستون سوار چرخ وفلك وودم بعد كه زير وودم سَرمه

تي لا لاو شَخه

اونرو به شوخي ناس نه بُچ خو امنها تاهُندم بلند بَشُم سَر مه

تي لا لاو ايخه كَتُم به زمين

يالا خيله وحشتناكه نه سرتو تي لا لاو ايخه ؟


بكيه اگه غيرت شما ايكه دخه ادامه لغاتادامه مطلب
[ یکشنبه 3 فروردین1393 ] [ 2:35 قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت همشهريون ازيزسال نو

ونوروز1393  برهمه شما مبارك بشه انشالله كه سال خوبي به

همه شما بشه خيلهن  سال 92  بشون خوب گذشت وهميطو

خيلهن اي سال بهشون بدگذشت مه خودم هم اصلن سال 92

بهم سال خوبي نهه ازاول مهر وامشكلات سروكله تاآخرسال آخر

هم بي نتيجه دردزيادن ولي متاسفانه كسي دركش ناكن بگذريم

آخرين عيش سال 92 مال عامر چوك اهمه صالح عريفي به....

نشسته ازراست: فاطمه فاضل - اهمه صالح عريفي (بپ دومار) -

عامر(دومار) - ممه (برادومار) - سما دخت ممه


بكيه دخه هموجا كه هروقت اري


ادامه مطلب
[ جمعه 1 فروردین1393 ] [ 2:0 قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
انالله وانااليه راجعون

فوت ناگهاني ياسين چوك ممه غلم ماچي (دومارمرحوم اهمه خليل)

رابه شما وخانواده محترمشون تسليت اگيم مرحوم كه بچه 9 ساله

ووده

علت مرگ به گفته دوستان مشكل دركليه ووده خداانشالله بشون

صبرهده مرحوم روزچهارشنبه 92/12/28 صبح دفن ووده

[ چهارشنبه 28 اسفند1392 ] [ 1:50 قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عيش اسماعيل عيش مال بهنام چوك ممه

خونسرخي به....

نشسته ازراست: شهرام (برادومار) - بهنام (دومار) -

ممه خونسرخي (بپ دومار)


بكيه دخه ادامه عضباادامه مطلب
[ سه شنبه 27 اسفند1392 ] [ 8:27 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عيش اهمه دوسه روزي عيش نهه وبجاي بارون

رحمت الهي باريد تا امرو يكشنبه 92/12/25 كه عضبا مال

اسماعيل چوك مداجي به....

نشسته ازراست: مداجي (بپ دومار) - اسماعيل (دومار) -

دلا مداجي (آمودومار)

بكيه دخه عدامه متلب


ادامه مطلب
[ یکشنبه 25 اسفند1392 ] [ 8:49 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
انالله وانااليه راجعون

فوت هاجر مُم حبيب محيا شون رابه شما وخانواده محترمشون

تسليت اگيم مرحومه امروشنبه 92/12/24 بعدازنمازپسين دفن وو

[ شنبه 24 اسفند1392 ] [ 3:55 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت همشهريون ازيزانشالله كه

از اي رحمت الهي فيض مُبرده بشه هموطوكه اطلاع تهه ازدوشاو

يعنه شاوجمعه 92/12/23 رحمت الهي نباريدن ....خداروشكر واكثرن

نماز پيشين وپسين واهم موخونده انشالله همطو رحمت الهي بباره

طبق گزارشون وضعيت هوا تا سواه بارندگين وكليه مدارس درجزيره

تعطيل ميباشد

[ جمعه 23 اسفند1392 ] [ 4:0 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عيش ميرايسف عيش مال اهمه چوك علي شاه

شرو ووكه امروچهارشنبه 92/12/21 عضباي هسته كه انشالله

 مباركشون بشه احمه به...


نشسته ازراست: مَدَن - اهمه (دومار) - علي شاه (بپ دومار)


بيي واگرمادخه مغ علي شاه


ادامه مطلب
[ پنجشنبه 22 اسفند1392 ] [ 0:37 قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عيش مهدي دوتاعيش واهم شرو ووعيش مال ميرايسف چوك اهمه

آجيسمن وعلي چوك دلانمرد كه هردوتاشون امروسه شنبه 92/12/20 عضباي

هسته كه انشالله مباركشون بشه ميرايسف به...نشسته ازراست: درهمن آجي عثمن(آمودومار) - ميرايسف( دومار) -

آهمه آجي عثمن (بپ دومار)عضباكنن مال علي هم هلريون ودن

ازراست : دلا نمرد (بپ دومار) - علي (دومار) - اسمي اياد امكرده

واگرمابيي سرعضبادخه عدامه متلب


ادامه مطلب
[ سه شنبه 20 اسفند1392 ] [ 8:42 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عيش حمه  عيش مال مهدي چوك مرحوم درهمن حاجي منورشرو

ووكه امرويكشنبه 92/12/18 عضباي هسته درضمن مرحوم عبدالرحمن سرايدار

مدرسه ابتدايي پسرانه ملاعلي جلالي ووده خدارحمتي بكن مهدي به...

نشسته ازراست: علي(برادومار) - حاجي مرشاد(برادومار) -مهدي (دومار) -

شيخ منعم (برادومار) - احمدرضا (برادومار)

بكيه دخه ادامه عضبا


ادامه مطلب
[ یکشنبه 18 اسفند1392 ] [ 7:4 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عيش محسن عيش مال حمه چوك  اهمه علي انگريز شرو ووكه امرو

شنبه 92/12/17 عضباي هسته حمه به مال قبلهن نكردن كه انشالله مباركشون بشه

اكسن بعته انشالله انستم سواه عولش خداعيش مال مهدي چوك مرحوم درهمن آجي منور

[ یکشنبه 18 اسفند1392 ] [ 3:36 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
همياران درگهان جهت كمك به بيماران ومستمندان جشن خوراك

تدارك ايداده ازتموم همشهريون ازيز دعوت به همكاري اووت

زمان: پنج شنبه 92/12/15

ازساعت : 8 شب الي 12 شب

مكان مدرسه مهديه درگهان بعداز كلانتري ياهمون پاسگاه خوموني
بيي واگرما دخه مدرسه


ادامه مطلب
[ پنجشنبه 15 اسفند1392 ] [ 8:56 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عيش ايسف عيش مال محسن چوك ممه برقي (برامشريف) مديرمدرسه

مهدي شرو ووكه امرو پنج شنبه 92/12/15 عضباي هسته كه انشالله مباركشون بشه

محسن به...

نشسته ازراست:ممه (بپ دومار) - مهمو(آمودومار) - محسن (دومار) -

مشريف (آمودومار)


بكيه اكسن سيده وا دنگ چهمن شما


ادامه مطلب
[ پنجشنبه 15 اسفند1392 ] [ 8:39 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عيش ناصرعيش مال ايسف چوك اهمه آجي بريم شرو ووكه امرو

سه شنبه 92/12/13 عضباي هسته كه انشالله مباركشون بشه ايسف به...

نشسته ازراست: اهمه آجي بريم (بپ دومار) - ايسف (دومار) -


سليمن (برادومار)


بكيه دخه ادامه متلب


ادامه مطلب
[ سه شنبه 13 اسفند1392 ] [ 6:58 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
واتموم وودن عيش علي عيش مال ناصر چوك درهمن شعيب (محمودي) شرو

ووكه امرويكشنبه 92/12/11 عضباي هسته كه انشالله مباركشون بشه ناصر به...

درهمن شعيب (بپ دومار)ادامه مطلب
[ یکشنبه 11 اسفند1392 ] [ 9:34 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]

به اطلاع همشهريون ازيزبرسونيم كه مراسمي به عنوان

جشنواره غذاهاي سالم براي كمك به اتمام بناي ساختمان

نيمه تمام دبستان مهدي (قبله) برگزارمي گردد

 

حضور وكمك شما همشهريان ازيزباعث كمك به آموزش وپرورش

فرزندانتان واجراخروي خواهد شد

لذا ازتموم افراديكه دوست شُهه دخه اي مراسم شركت

شُبشه فردا يكشنبه 92/12/11 غذاهن محلي خوبيارن

وبفروشن

مكان : مدرسه پسرانه مهدي درگهان محله قبله

زمان: روزيكشنبه  92/12/11

ازسعت 4 پسين تا 9 شاو

باتشكر ازمديريت محترم دبستان پسرانه مهدي درگهان محمدشريف دريانورد

ومحمدزارعي


[ یکشنبه 11 اسفند1392 ] [ 4:4 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره خودم نه

از ایکه ای وبلاگ را برای دیدن انتخاب تکرده ممنونم

درضمن ای وبلاگ قصدتوهین به کسه یاشخصی اینین.فقط جنبه شوخین.مطالبن وبلاگ هم بیشترشون توسط خودم نوشته نودن ولی بعضی مطالبون ازوبلاگن دگه باوبرایش محلی درگهانی نوشته نوودن درضمن اگه شخصی ناراحت ووبه مدیروبلاگ بگه.باتشکر
موسی مطایف (مدیر وبلاگ)
متلبن مال پيشته
امکانات وب


کد شمارش معکوس سال جدید

جزیره قشم

جستجو در وبلاگ

.

?