انالله وانا اليه راجعون

فوت فاطمه مُم جاسم يحي شون رابه شما وخانواده محترمشون

تسليت اگيم مرحومه امشو شاوعيدفطر به رحمت خداره و

سواه سه شنبه  93/5/7بعدازنمازعيد به خاك سپرده وو خدا

ان شاء الله به خانوادشون صبرهده روزعيد وخوشحالي عزيزترين

كسه شون فوت بكن خيله سختن


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، فوت افراد ، همچی در مورد جزیره

تاريخ : سه شنبه 7 مرداد1393 | 4:5 قبل از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت همشهريون ازيز

الوداع الوداع الوداع يارمضان الوداع الوداع شهر النور والغفران

بله ماه مبارك رمضان هم خلاص وو ودگه شاون خبري از نماز

تراويح وقيام وحلقهن قرعن نين البته دخه مجدگپ بعدازخافتن

چندنفره پاحلقه قرعن انينن بله دركل نگتم ان شاءالله كه طاعات

همه خوما به درگاه حق قبول بشه هموطو كه نديدي امرو اكثر

كشورن اسلامي عيدن بجز دوسه كشوركه چون ماه رويت نوو

سواه عولش خداعيدن بهرحال عيدهمگي مبارك بشه دخه

شهر بعضون روزن بعضيون هم نشگته  مواظب خو

خيله بشي دم عيدن وجادهن شلوغ دو روز پيش تصادفن

ناجور موتور باماشين ياموتور خالي ووده كه منجر به فوت

شون ووده ناوو موتور باچوك ندي بله سعي بكني وانمود

بشون بكني كه سرعت مرن كه خداي نكرده عيدتون واعزا

بشه خا نماز عيدسواه سه شنبه93/5/7 سعت 8 جديد خوانده

اووت از جونون اخايم كه حتمن به نماز عيد بين يچكو زودته

پابشن باوربكن اتي دخه مجد همه پيرمردن به نماز اتن و

چهره جونون ونوجون خيله كمن ان شاءالله كه همه اتن

درآخراگه كدورتي از هم تهه ب هم حلال بكني صله رحم

فراموش نبشه پهلو مريضن بري كه واقعن هم صواب ايشه

هم دل شون خش اووت ....

كل عام وانتم بخير وعيدهمگي مبارك باتشكر مديروبلاگ

 


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، همچی در مورد جزیره

تاريخ : دوشنبه 6 مرداد1393 | 3:12 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
باعرض سلام وخسته نبشي وقبولي طاعات شماهمشهريون

ازيز هموطوكه اطلاع تهسته امرو جمعه 93/5/3 مصادف با 27

رمضون وآخرين جمعه وهفته از ماه مبارك هسته كه هرساله

دخه آخرين جمعه رمضان راهپيمايي روزجهاني قدس

قبله (اوليه) مسلمونون اووت كه متاسفانه سالهان مورد

حمله جنايتكارون اسرايلي قرار ايگته وهزارون مسلمون

مرد.زن .پير وجوان وحتي كودكن خردسال كشته نوودن

ومتاسفانه كشورن اسلامي هيچ كاره ناتونن بكنن چون

باهم متحد نهن يعني جهاد في سبيل الله نين دعابكنيم

خداوند ان شاءالله شر صهيونيست منافق از سرمسلمونون

كم بكن به همي منوال امرو بعدازنماز پيشين جمعه

راهپيمايي وو نمونه اكسن مال امرو

 

 


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، همچی در مورد جزیره

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه 3 مرداد1393 | 8:46 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |

باعرض سلام وخستنه نبشي وكبولي طاعات وعبادات

شما همشهريون ازيزان شاءالله اي چندروزه مونده ماه مبارك

بتونيم استفاده كامل ببريم هموطو كه نديدي ماه رمضون هم

تموم نوودن وسه شاو بيشته مونين ان شاءالله طاعات خوما به

درگاه حق قبول بشه پيشاپيش عيدسعيدفطربه همه شما

همشهريون تبريك وتهنيت اگيم وسعي بكنيم بعدازماه مبارك

هم طاعات خو به خوبي انجم هديم خوب بريم به هفته آخر

برنامه بفرماييدفطور كه هموطوكه قبلن هم مُگو دخه چهارهفته

برگزار وو وآخرين قسمت هم خانه عبدل تي تي شون

كه زيادپچري نكنم واگرمابيي خالو خانه ابدل شون

 


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، بخونی ویچکو خنده بکنی.بله به زورنه ، همچی در مورد جزیره

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه 3 مرداد1393 | 2:59 قبل از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |

باعرض سلام وخسته نبشي وكبولي طاعات وعبادات شما

همشهريون ازيز فرارسيدن شهادت حضرت علي (ع) را به شما

وتموم هموطنون گرامي تسليت اگيم دهه مغفرت هم گذشت و

وارد دهه آخر رمضون يعنه دهه نجات از عذاب آخرت(عتق من النار)

رسيديم ان شاءالله اي دهه آخر هم بتونيم ازفرصتوني كه باقي

مونده استفاده بكنيم نمازون قيام اليل فراموش نبشه سعي

بكنيم ان شاءالله از همو شواول تاآخري بخونيم....

خوب بريم به هفته سوم بفرماييد فطوراي هفته خانه

فاطمه علي شونيم واگرما بيي خانه فاطمه علي شون

دخه ادامه مطلب

 

 


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، بخونی ویچکو خنده بکنی.بله به زورنه ، همچی در مورد جزیره

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه 26 تیر1393 | 8:57 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |

باعرض سلام وخسته نبشي وكبولي طاعات وعبادات شما

همشهريون ازيزان شاءالله طاعات همه شما به درگاه حق

قبول بشه دهه رحمت گذشت و وارد دهه مغفرت ووديم وچهم

به هم بزنيم رمضون هم تموم اوو....خا هفته قبل بفرماييد فطور

خانه خجي شون هسته وخجي 22 امتياز ايگه امرو متوه خانه

حمه دلا بريم بگينيم حمه دلا چه اكن

 

 

 


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، بخونی ویچکو خنده بکنی.بله به زورنه ، همچی در مورد جزیره

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه 20 تیر1393 | 5:1 قبل از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
بفرماييدفطورباحضور

 

 

فاطمه علي--- حمه دلا --------- خجي ----------- ابدل تي تي

باعرض سلام وخسته نبشي وكبولي طاعات وعبادات شماهمشهريون ازيزان شاءالله كه ماه پربركتي به همه خوما بشه وبتونيم عبادات خو به نحو احسن انجم هديم امسال متوه به شما عزيزون بفرماييدفطوربنستيم.چندسال قبل براي اولين باربفرماييدشام دخه وبلاگ هلرآنلاين شونهاده كه خيله قشنگ وجالبه امسال از هموشون دعوت مكرده بين درگهان فقط بجا نازيلا خجي هنده نازيلا ايگو بخاطه كه رمضونن شومه به مه ناوهله شركت بكنم وبجا بروهيم كه مقيم دبي هسته ابدل تي تي هنده اي برنامه دخه چهار هفته تنظيم ووده وباحضور مهمونون ازيز حمه دلا – خجي – فاطمه علي – ابدل تي تي كه هرهفته عولش خدا پنج شنبهن برگزار اووت درضمن اي مطلب فقط جنبه شوخي وخندوندن شمان وخداي نكرده به هيچ كس وهيچ اسمي توهين نووده...بيي واگرمااي هفته خانه خجي شون بگينيم خجي چه اكن

خجی

 


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، بخونی ویچکو خنده بکنی.بله به زورنه ، سرگرمی به کریگن (قصه.شعر...) ، همچی در مورد جزیره

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه 13 تیر1393 | 0:47 قبل از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
انالله وانااليه راجعون

فوت ممه غريب رابه شما وخانواده محترمشون تسليت اگيم

مرحوم كه چندين سال هسته خانه نشين هسته دوشاوبه

رحمت خدااره وامرودوشنبه 93/4/9 بعدازنمازصبح دفن اوو

 

مطلب بعدي بفرماييد فطور كه هرهفته نهاده اووت


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، فوت افراد ، همچی در مورد جزیره

تاريخ : دوشنبه 9 تیر1393 | 8:59 قبل از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت همشهريون ازيز

پيشاپيش ماه پربركت رمضان بر شما مبارك بشه ان شاءالله

بتونيم از اي ماه استفاده كامل ببريم يادش بخير قديمون وقته

نزديك رمضون شوو مردم واشوق وذوقي كه شُهسته همو

شاوي كه قراره رمضون بشه سر مجتن به دنبال ماه شگردي

وانشون كه چهم شون روشن تره زودته شدي وخنده رضايت

رو صورت شون هسته به هررو برنامه خاصه شوهسته گاهه

حليم .گاهه تن مَنجَلي راست شكه ونزديك شُم كه شوو به

خانه همسايهن شبوشوقي كه قبلن هسته الان دگه بخاطه

مشكلات وگروني وشلوغي ازبين رفته خوش به حال قديمن...

خا طبق گزارشون ورسانهن سواه شاو يعنه شاو يكشنبه

93/4/8عولش خدااولين شاو از ماه پربركتن از همي شاو اول

سعي بكنيم به نمازون فرد وتراويح وحلقهن قرعن به خوعادت

هديم نمونه كاروني كه خوبن دخه اي ماه انجم هديم

1 - سعي بكنيم كمته دخه دنياي مجازي.مثل واتساپ.

اينستاگرام وبرنامهن سرگرم كننده دنيوي بشيم

 

2 - نمازون فرد وسنتن فراموش نبشه مخصوصن نماز تراويح نه

اي كه چندروز اول بيي وبعد جيم بشي

3 - از همو اول ماه ختم قرآن به خو بسي وباهندن خوپاحلقه

قرعن مجدتن نوراني بكني

4 - شب نشيني وغيبت گويي كردن ممنوع

5 - جلوفوتبال نگاكردن شما مانادونيم بگريم بله مواظب خو

خيله بشي كه از نماز نكي مخصوصن خافتن وصبح

6 - جونون خيله مواظب بشن سعي نكن وادورزدن واموتورن

خو مزاهمت به خواهروني كه به مجدنهندن بكنن

البته شماماشالله همه تون از بنده حقير بيشته افهمي بله

يادآوري خوبن

 حلول ماه مبارك در روز يكشنبه 93/4/8


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، همچی در مورد جزیره

تاريخ : شنبه 7 تیر1393 | 1:44 قبل از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
انالله وانااليه راجعون

فوت زليخا محيا زن مرحوم مسيا مُم دلامسياشون رابه شما

وخانواده محترمشون تسليت اگيم مرحومه احتمالن امرو

چهارشنبه 93/4/4 بعدازنمازپسين دفن بشه

 


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، فوت افراد ، همچی در مورد جزیره

تاريخ : چهارشنبه 4 تیر1393 | 3:23 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت همشهريون ازيز ان شاءالله

درپناه حق هميشه سالم وتندرست بشي هفته دگه عولش خدا

دخه اي رو روزه ايم خداوندانشاءالله بي نصيب به خوما نكن

هموطوكه اطلاع تهه چندروپيش عمره ايون از خانه خداهندن

وبه دنبالي يك گروه دگه رفتن خوش به حالشون انشاءالله نصيب

كسون كه نرفتن بشه مه خودم دگه امرو متوه به شما آموزش

راست كردن پَكاره بنستيم بخاطه كه ماه رمضون نزديكن وپكاره

هم واگر دوغ غايه فطور محشراكن بيي واگرما دخه....

 

 

مژده

 

به اطلاع همشهريون ازيز برسونيم كه وبلاگ دوست عزيزم

طيب حاجي منور كه چندماهي هسته غيرفعاله از امرو

سه شنبه 93/4/3 فعاليت خوشروع ايكرده كه باعث

دلگرمي مان ان شاءالله بازم بامطالبون قرآني دراي وبلاگ

بيشترآشنااويم


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، سرگرمی به کریگن (قصه.شعر...) ، همچی در مورد جزیره

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه 2 تیر1393 | 5:34 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |

باعرض سلام وخسته نبشي خدمت همشهريون ازيز هموطو

كه اطلاع تهه در آستانه ماه شعبانيم وچيزي به ماه پربركت

رمضون باقي نين ان شالله كه بتونيم از اي ماهن استفاده ببريم

هواگرمن مواظب خو بشيم كه ضعف نياريم امرو متوه به شما

آموزش راست كردن يتا از خوراكن محلي بنام شُوي وي

بنستيم ان شاءالله مورو پسند شما بشه واگرمه بيي دخه

كلوكا مال حباشون

 


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، همچی در مورد جزیره

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه 30 خرداد1393 | 5:43 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
بعد ازعيش عارف چندمدت كه ره عيش مال وحيد چوك مرحوم

درويش ايماني به لافتيون شرو ووكه امروسه شنبه 93/3/27

عضاي هسته كه انشالله مباركشون بشه دوستان ازنهادن عكس

دومار معذوريم

 


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، عیشن مال شهر وا اکس ، همچی در مورد جزیره

تاريخ : چهارشنبه 28 خرداد1393 | 1:44 قبل از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت همشهريون ازيز انشالله

كه درپناه حق سالم وتندرست بشي وهيچ غم وغصه اي

تُنبشه امرو هنديم وايتا از مراسمون قديم واشما گپ بزنيم اي

رسم هنيزا دخه روستا ودهن ايران هَ كه سرحديها بهش ميگن

ييلاق وقشلاق وبيشته دخه شمال ايران يا مناطق سردسير

وگرمسير انجم اگره وله دخه جزيره دگه اي برنامهن نين وبه

جاي گرما به شهرستون ارن البته دخه زمون كديم چيزه به

اسم رحلة الشتاء و السيف شووده كه توضيح كوچكي به

شما دخه عدامه متلب اديم

 

 

 


موضوعات مرتبط: سرگرمی به کریگن (قصه.شعر...) ، همچی در مورد جزیره

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه 26 خرداد1393 | 2:50 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
بازم يكسال گذشت ونيمه شعبان هند وكريگن آماده كه روز

هارگيس گردي لباس جونن خو بكنن وباكيسه به دست درسراهن

بگردن وتنفلات به خو جمع بكنن ...يادش بخير ...امسال هارگيس

گردي هوا خيله گرمن وفك نكنم كريگن طاقت راه دورشوبشه..

غايه ما مه وحامد اندي از سرقبله تاكوش مره ويك حمال همه

چي بخو جمع مكه وشُم كه شوو دخه ميان خانه خرت وپرتن

خو خالي مكه چه دوره اي هسته تا چندمدت دگه پول بخو

نمسه كه چيزه بخريم يعنه نشدا گذشت اون دوره

درضمن پهلو خوما هارگيس گردي فقط بخاطه دل خش كني

كريگن ادن ودخه دل شون هيچه نين كسوني كه اگن بخاطر

...فلان چيزن شتوه تفرقه بكردن وبس

 


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، سرگرمی به کریگن (قصه.شعر...) ، همچی در مورد جزیره

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه 22 خرداد1393 | 1:55 قبل از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |

http://s5.picofile.com/file/8126136742/1.jpg

              تک آهنگ بسیار زیبا و شنیدنی به نام وا مه بگو تو با صدای

                                                عادل کنجلی

                                                        و

                                           محمد عیسی قادری

                                  ترانه سرا : عبدالرحمن سوزایی

                                       برای دانلود کلیک کنید


موضوعات مرتبط: همچی در مورد جزیره ، گانه اگه بخودانلود اکنی

تاريخ : چهارشنبه 21 خرداد1393 | 4:17 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
دستان مهربان شماهديه اي است براي بهترزيستن ديگران

 

همياران همرازدرگهان برگزارميكند

جشنواره ي غذاجهت كمك به مستمندان ونيازمندان.بياييد

دراستانه ماه مبارك رمضان بامشاركت درجشنواره ي غذاسفره

هاي خالي نيازمندان روستاهاي جزيره مان رارنگين تركنيم

 

مكان : دبستان دخترانه مهديه درگهان جنب كلانتري درگهان

زمان : دوشنبه 19 خرداد ساعت 19:30

هموطو كه اطلاع تهه همياران هرچندماه جشنواره خوراك برگزار

نكردن ازهمشهريون ازيز دعوت اوو دراين جشن حضورپيدابكنن و

باكمك خو همدرد مردم بشن


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، همچی در مورد جزیره

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه 18 خرداد1393 | 0:0 قبل از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |

انالله وانااليه راجعون فوت محموسفر رابه شما وخانواده

محترمشون تسليت اگيم مرحوم كه چندسالي هسته

ناراحتي قلبي ايشسته  دوشاو فوت ايكه وامرودوشنبه

93/3/12 صبح به خاك سپرده وو


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، فوت افراد

تاريخ : دوشنبه 12 خرداد1393 | 8:44 قبل از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت همشهريون ازيز اونگير

واشما موگو كه دگه عيش نين بخاطه كه اميد شهري ايگته

تقصير مه نين اهتمالن هم تك وتوكي عيش بشه مثل امرو

پنج شنبه  93/3/8 كه عيش مال عارف چوك مرحوم علي

عبدالكريم به خالدين هسته كه انشالله مباركشون بشه خوب

نمونه اكسن مال پسين

ازراست : طيب اهمه عقيل - عارف (دومار) - اهمه دكه اي ودختي (برادومار)

 

 


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، عیشن مال شهر وا اکس ، همچی در مورد جزیره

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه 8 خرداد1393 | 9:18 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
آلبوم 

روزگــــار
 
با صدای عادل کنجلی
 
 

نام آهنگ   شاعر  لینک دانلود
 روزگار عبدالرحمن سوزائی ..::دانلود::..
 بودوم مجبور  امیدِ ساده دل ..::دانلود::..
سی سال محمد خالد  ..::دانلود::..
 تلیفـُن ساده دل  ..::دانلود::..
 سبزه احمد حافظ  ..::دانلود::..
 تگو وا مه موسی مسنی  ..::دانلود::..
 
 

موضوعات مرتبط: همچی در مورد جزیره ، گانه اگه بخودانلود اکنی

تاريخ : چهارشنبه 7 خرداد1393 | 11:7 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
انالله وانا اليه راجعون

فوت ممه رمچاهي رابه شما وخانواده محترمشون تسليت اگيم

مرحوم كه چندساله خانه نشين هسته دوش دخه بيمارستان يزد

به رحمت خدااره وامروسه شنبه 93/3/6 بعدازنمازپيشن به خاك

سپرده وو


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، فوت افراد

تاريخ : سه شنبه 6 خرداد1393 | 1:42 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
يالا چكدك گرم ووده هنيزا گرما نهنده ايطهو گرمن  خدابه خير بكن

گرما چه ايشوه بشه تَگرو ما آتش ايگه .ماهم عنيد پاتُلُن برزنتي

نه پاخوموكرده كه آلا نه پا ما تُسوك ايكرده...آخ مُردم اَ.گرم. برقُن خو

خانه خراب يَكسره بَند نكردن نيم سَعت هَ چهارسَعت بندن زنگ ازنيم

اداره برق ميگن بِبخشي كه بند كرديم ميتواسيم تُرانس عوض كنيم

يه سه چهار سعتي برق نيست...اي كارن آلا هوا لُوارنُهندن كه اتوه

آتش بگري كيف وا كُهورنن خوب اي هوا واشون اسازه وكوسك ادن

بله خوما تعبانيم... خا آلا ما چندتا راه كار به شُما مي نهاديم بلكه

يچكو فرق بكن ودِل شما خُنُك بِكُن بيي واگرما دخه خانه كه درسِرا

گرمِن

 


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، بخونی ویچکو خنده بکنی.بله به زورنه

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه 4 خرداد1393 | 9:31 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت همشهريون ازيزانشالله كه

هميشه سالم وكوتمند وسفت مثل منتول بشي امشوهم هنديم

به همي كريگن تازه به دوران رسيده چندتاكلمه يادهديم وهدف ما

از اي كلمهن ياداوري وول نوودن زبان جزيرتين الان كريگن كلاس

زبان نرفتن وخيله خوب هم پيشرفت نكردن كه واقعن افتخاراكنيم

ايشون آينده شهرن بله زبان مادري وشهركي بايد جاخو به زبن

فارسي نده زيادگپ نزنم وبرم به اولين كلمه

چَپُكا : چَپُكادرزبان فارسي به برعكس ميگن به مثال ها دقت شود

اي چوك بيچه چَپُكا راه نرفتي بگه گا به تو ايزده

همي دختُن هُ هيچ درده بلد نَهَن دوربين امداده دستي اكس مه چَپُكا

ايگته دنگ چهمي

اونگير موتور روشن امكه تا دنده اُمزه چَپُكا ره تعجب امكه

كلمه دوم : كَچِرَه : درزبان فارسي به چيزه كُهنه وفرسوده گويند

بريم سر مثالها درجمله:

ايهو كَچره موتور مال كِن پِچ پِچن خو

عَلي كو لباسُن كَچِره مَچِره خو دربريز امتوه به كاليون هدم

ماشين مال موساوو كَچِره به دردناخره هميشه پُك پُك اكُن

 

 

 

 


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، بخونی ویچکو خنده بکنی.بله به زورنه ، سرگرمی به کریگن (قصه.شعر...) ، همچی در مورد جزیره ، آموزش لغات جزيرتي قسمت نهم 93/3/1

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه 1 خرداد1393 | 9:27 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت همشهريون و ورزشكارون

ازبز خصوصن بچه ها چندروزي اووت كه گازيون تيم ستاره درگهان

رده زير12 سال دخه زمين قشم شرو ووده وتيم ستاره نيز دخه اي

دوره گازيون خو وا تيمن حريف انجم ندادن كه خودش باعث افتخار

شهرن مه زياد از نتيجه اطلاع امنين فقط چندتا اكس از بازيكنن به

شماانستم

 

 

 

 


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، همچی در مورد جزیره ، سرگرمی به کریگن (قصه.شعر...)

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه 31 اردیبهشت1393 | 1:28 قبل از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت همشهريون ازيز ان شاء الله

درپناه خدا صَحت وسالم بشي هموطوكه اكثرن اطلاع شُهه در

آستانه ماه رجب وشعبان وهميطو رمضونيم ان شاءالله ازهمي

الان به رمضون به خو آماده بكنيم خوب فصل امتحانن ودانش آموزان

سرگرم امتحانات وبعداز امتحانن هم خانوادهن به اون دسته از

كريگن كه تاحالا مُلا نوودن حتمن به مكتب خانه ببرن تا قرآن يادبگرن

خوب يتامصاحبه درمورد زندگي قديم مردم واحبا مُكرده كه نظرشما

به اي مصاحبه جلب اكنيم

سلام وعليكم : احوال حبا

الحمدالله اي مُم . توكي موسي؟

هو حبا احوال تو خَشِن؟

الحمدلله اي مُم الحمدلله

حبا امتوه يچكو درباره مردم شهر وزندگي كردن شون وامه بگي

كه پيشترن چطو ووده والان چطورن

حبا سري تكُن ايدا وباحالت افسوس ايگو:

اي مُم يادي بخير پيشترن چكدك خَشه شهر خلوت نه موتوره نه

ماشين نه غريبه آدم وا....

 

 


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، بخونی ویچکو خنده بکنی.بله به زورنه ، همچی در مورد جزیره ، سرگرمی به کریگن (قصه.شعر...)

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه 26 اردیبهشت1393 | 9:52 قبل از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
واتموم وودن عيش حميد عيش مال داوود چوك احمه رحيمي معروف

به (اهمه سمبوسه اي) شرو ووكه امرو چهارشنبه 93/2/24 عضباي

هسته كه انشالله مباركشون بشه داوود به ...

ازراست: اهمه برادر - داوود (دومار) - احمه رحيمي (بپ دومار)

ازراست : مَدُك (چوك خاله اي) - داوود - حمه دهمه (حَدَه) برادومار

 

 

عكس گروه توحيد دخه ادامه متلب


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، عیشن مال شهر وا اکس ، همچی در مورد جزیره

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه 24 اردیبهشت1393 | 9:5 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
واتموم وودن عيش كامران چندروزي عيش نهه تا امرو دوشنبه

93/2/22 كه عضبا مال حميد چوك موسي صالح عبدالقادر به...

ازراست: موسي صالح عبدالقادر(بپ دومار) - حميد (دومار) -

ايسف عبدالفتاح (دومارشون)
موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، عیشن مال شهر وا اکس ، همچی در مورد جزیره

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه 22 اردیبهشت1393 | 9:6 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
بعدازتموم وودن عيش حسين ويعقوب يك هفته اي عيش نهه تا

امرو پنج شنبه 93/2/18 كه عضبامال كامران چوك اصغركه تعميرگاه

موتور ايشه شرو ووبخاطه گرمي هوا دگه يواش يواش عيشن تموم

نودن بله هفته دگه عولش خدايتاعيش هه فك كنم مال حميد بشه

خا كامران به ...

ازراست: فرامرز(دومارشون) - كامران (دومار) - اصغر (بپ دومار)موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، عیشن مال شهر وا اکس ، همچی در مورد جزیره

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه 18 اردیبهشت1393 | 9:21 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت همشهريون ازيزانشالله كه

 

درپناه حق هميشه سالم وكوتمند بشي هموطوكه خبرتهه فصل

امتحانونن وكريگن وپيركن بايد دست از گازي وكامپوتر وماهواره

بسن وسرگرم خوندن بشن كه انشالله باموفقيت از امتحانن دربين

خا امشوهم بازم چندتاكلمه جزيرتي كه زياد ايوخت ناگن به شما

مُتوه بگيم به مثالن توجه بكني

خوزاك : خوزاك دخه زبان فارسي به جُلبك ميگن به نوعي حالا مثالن:

كُمكُمه مال ماشين مه خوزاك ايزده چطو پاك بكنم

گلو ؟ چه ؟ ايجوهن بيچه خوزاك ايزده ؟ نافهمم

اه . خوزاكن مال دريا چكت جونن

كِريشك : كريشك نوعي صدا درآمدن از قسمتهايي ازبدن مانند دست

وكمر به مثال توجه شود

آخي كريشك از كمر خو دراوموا راحت وودم

باربه ماشين زياد اومزه كريشك ازي در هُند مثكه فنري اشكه

حمه ؟ چه ؟ يچكو كريشك از دست مه دربيار نه

كِلَم تراش: درزبان فارسي به مدادتراش يا تراش گويند به

مثالهاتوجه شود

آغا اجازه؟ بله جانم چيه؟ اجازه هست كِلم تراش ازدوستم بگيرم

امرو بپ مه به مه يكتا كِلم تراش ايخريده چهار تا جا كلمي ايشسته

همي كلم تراش خو يچكو هُده ! بيا

تُفكَه: درزبان فارسي به آب دهان ميگن

بيچه پيرزنن به كسه كه چهم نخره تُفكه ازنن؟ نافهمم بچك مه دخه

اونگير شُوريخت

آغا اين داره تُفكه به جون آدم ميزنه

تُفكه بر هر دردي درمان است (اثري از حبا گپو)

چِپَر: چپر درزبان فارسي به دربه دركردن يابه نوعي فراردادن است

به مثالها بادقت توجه شود

دوتا سرهدي كيافه شَگه واماشين هُندم ويراژ امداد چپر وودن ورفتن

اونرو عبدلو به سغُن بدبخت دخه دريا چِپر ايكرده گناه شوهسته

بدبخت ايطرف پيداتو نبشه كه چِپَرت اكنم هُ

 


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، بخونی ویچکو خنده بکنی.بله به زورنه ، سرگرمی به کریگن (قصه.شعر...) ، همچی در مورد جزیره ، آموزش لغات جزيرتي (قسمت هشتم) 93/2/16

تاريخ : سه شنبه 16 اردیبهشت1393 | 1:7 قبل از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
واتموم وودن عيش ممه نجيب سواهي يعنه پنج شنبه 93/2/11

دوتاعيش واگرهم هسته عيش مال حسين چوك صالح طوفان وعيش

مال يعقوب  علي تدو معروف به علي حمال كه عضباكنن مال حسين

شهريون ومال تدوشون كو وه اي چيون هسترن كه انشالله مباركشون

بشه حسين به...ازراست:ايسف عادلي (چوك خاله دومار) - حسين (دومار) -

صالح طوفان (بپ دومار)


عضبا مال يعقوب كه ما تارسيديم خلاص ووده

ايستاده ازچپ: مملي (برادومار) - يعقوب (دومار) -بقيه خيلن

بي خيالي بشي

علي تدو (بپ دومار)


اينترنتن پچ پچن عكسن بعته انستم


موضوعات مرتبط: همه چیز درمورد شهرخوما درگهان ، عیشن مال شهر وا اکس ، همچی در مورد جزیره

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه 11 اردیبهشت1393 | 9:7 بعد از ظهر |اينوشته : موسی مطایف |
مطالب قدیمی‌تر >>


.: Weblog Themes By SlideTheme :.