به وبلاگ مال موسی طایف خَش هُندی کامه
خیورون تازه مال شهر. آموزشی.مطلبن خنده دار 
چك وچوكن مال خوما


واتموم وودن عيش سعيد عيش مال حكيم چوك درحيم

آجعلي كوچو (دومارمهموحسن) شرو وو كه امروپنج شنبه

93/6/27  عضباي هسته كه ان شاء الله مباركشون بشه

حكيم به .....

 

ازراست: درحيم( بپ دومار) - حكيم (دومار) - دلامهمو

(خالو دومار) - حسن ايسف

 

 

 مطلب بعدي عيش مال سيدحامد سيدجلال تنوري


ادامه مطلب
[ پنجشنبه 27 شهریور1393 ] [ 7:6 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
انالله وانااليه راجعون

فوت خيري مُم اهمه سوزنخوار رابه شما وخانواده محترمشون

تسليت اگيم مرحومه امرو يكشنبه 93/6/23 صبح دفن وو

 

مطلب بعدي عيش مال حكيم چوك درحيم آجعلي كوچكو

[ یکشنبه 23 شهریور1393 ] [ 12:30 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت همشهريون ازيز امرو

شنبه 93/6/22 عضبامال سعيدچوك درهمن صالح حسن

محله كوش به قشميون هسته كه ان شاءالله

مباركشون بشه

ازراست: حسن آجي سا - سعيد (دومار) - درهمن صالح

حسن (بپ دومار)

 

 


ادامه مطلب
[ شنبه 22 شهریور1393 ] [ 11:35 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
انالله وانااليه راجعون

فوت غلام دريانورد برامشريف دومار عبدالصمدتنكري معروف به غلم

درازرابه شما وخانواده محترمشون تسليت اگيم مرحوم مثكه هفته

قبل دماغ خوعمل ايكرده هنيزا وقت خاكسپاري معلوم نين

[ چهارشنبه 12 شهریور1393 ] [ 2:29 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت همشهريون ازيزان شاءالله

هيشه سالم وتندرست بشي امرومتوت درمورديتا از مكانوني

كه روبه انقراضن واشماگپ بزنيم البته دخه درگهان واگرمابيي

دخه ادامه مطلب

 


ادامه مطلب
[ دوشنبه 10 شهریور1393 ] [ 3:29 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
انالله وانااليه راجعون

فوت زليخازن مرحوم ميرزارا به شما وخانواده محترمشون

تسليت اگيم مرحومه شاويكشنبه به رحمت خداره وامرو

يكشنبه 93/6/2 چاشت به خاك سپرده وو

 

[ یکشنبه 2 شهریور1393 ] [ 12:57 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام خدمت همشهريون ازيز ان شاءالله هميشه

سالم وتندرست وكوتمند مثل منتول بشي بله گرمان وملت

سرازيرشهرستون . ان شالله كه به سلامتي برن وبرگردن امرو

متوت چندتاكلمه جزيرتي كه كاربردي روز ب روز كمته نوودن به

همي كريگن بگيم بيريم به اولين كلمه ومثالني كه زده اووت

اولين كلمه

كُلوپَك : كلوپك كلمه كديمين كه الان زياد استفاده ناوو

مخصوصن به دهه 90 كه دگه تعجب اكنن كه چطو تلفظ اكني

كلوپك درزبان فارسي اگيگه اوو از ته . ازريشه به نوعي به مثالها

توجه شود

دوشاخ دخه پريز گير ايكرده هندم در بيارم از كُلوپَك درهند

شلينگ هاوي دخه جاگه خو گير ايكرده تا تند امكه از كلوپك درهند

اونجهن كَل شُكنده همه چيز از كلوپك درشوارده

كِنِس : كِنِس درزبان فارسي به كسي كه خسيس باشد گويند

يعني گِدا به نوعي

به مثالهادر ادامه متلب توجه شود

 

 


ادامه مطلب
[ پنجشنبه 30 مرداد1393 ] [ 12:40 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت همشهريون ازيزان شاءالله

كه هميشه صحت وسالم بشي هموطو كه اكثرن اطلاع تُهه

دخت افضل خواجه شهاب كه سه سالي بيشته نهه بخاطه

بيماري كه ايشسته چندروزي شوو دخه كما رفته كه متاسفانه

دوشاو جان ايباخت خداانشاءالله به خانوادشون صبرهده امرو

متوت طالع بيني بندري به شما بنستيم درضمن بگم اي طالع

بيني به ماه تولد هيچ كس توهين وتمسخر نووده وفقط جنبه

شوخي وخندوندن شمان شكلكن هم اجنبي انتخاب ووده

بيي واگرما دخه

 

 

 

 


ادامه مطلب
[ جمعه 24 مرداد1393 ] [ 10:20 قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت همشهريون ازيز واتموم

وودن عيش آغايي عيش مال عزيزچوك اهمه نمرد(ميچكو)

شرو ووكه امرويكشنبه 93/5/19 عضباي هسته كه به....

 

نشسته ازراست: فرهاد(برادومار) - عزيز(دومار) -

يسناكوچلو (دخت حمه درهمن مندگار) - اهمه نمرد (بپ دومار)

 

 

مطلب بعدي طالع بيني بندري


ادامه مطلب
[ دوشنبه 20 مرداد1393 ] [ 2:20 قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت همشهريون ازيز اولين

عيش بعدازرمضون امرو پنج شنبه 93/5/16 مال آغايي

(سيدمحمد يوازي)چوك سيدحبيب به دخت ممه

كمالي مقيم دبي شرو ووكه امرو عضباي هسته ان شاءالله

مباركشون بشه نمونه اكسن مال پسين عضبايي

ازراست: سيدحبيب (بپ دومار) - سيدمحمدآغايي (دومار) -

شهاب وچوكي (دومارشون)

 مطلب بعدي عيش مال عزيز احمه نمرد


ادامه مطلب
[ پنجشنبه 16 مرداد1393 ] [ 9:10 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت همشهريون ازيز ان شاءالله

كه هميشه سالم وتندرست بشي امرومتوت درمورد شخصيتي

كه سالهان به رحمت حق رفته صحبت كوچكي بكنيم مرحوم

دلاخليل...

مرحوم دلا خليل وعقيل اشعري درحال زدن سمع

مرحوم درحال سمع زدن دخه سيل واگر رفيقون خو

اي هم دكان مرحوم كه الان وامبلمان مبين ووده ويادوخاطره اي

پاك ووده

 

 

 مطلب بعدي عيش آغايي چوك سيدحبيب


ادامه مطلب
[ چهارشنبه 15 مرداد1393 ] [ 12:52 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت همشهريون ازيزان شاءالله

كه هميشه صحت وسالم بشي امرو متوه درمورد هاردكنار

توضيح كوچكي ب شما هديم واگرمابيي دخه عدامه مطلب

 

 

مطلب بعدي گزارش كوچكي از زندگي مرحوم دلاخليل


ادامه مطلب
[ شنبه 11 مرداد1393 ] [ 1:14 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
انالله وانا اليه راجعون

فوت فاطمه مُم جاسم يحي شون رابه شما وخانواده محترمشون

تسليت اگيم مرحومه امشو شاوعيدفطر به رحمت خداره و

سواه سه شنبه  93/5/7بعدازنمازعيد به خاك سپرده وو خدا

ان شاء الله به خانوادشون صبرهده روزعيد وخوشحالي عزيزترين

كسه شون فوت بكن خيله سختن

[ سه شنبه 7 مرداد1393 ] [ 4:5 قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت همشهريون ازيز

الوداع الوداع الوداع يارمضان الوداع الوداع شهر النور والغفران

بله ماه مبارك رمضان هم خلاص وو ودگه شاون خبري از نماز

تراويح وقيام وحلقهن قرعن نين البته دخه مجدگپ بعدازخافتن

چندنفره پاحلقه قرعن انينن بله دركل نگتم ان شاءالله كه طاعات

همه خوما به درگاه حق قبول بشه هموطو كه نديدي امرو اكثر

كشورن اسلامي عيدن بجز دوسه كشوركه چون ماه رويت نوو

سواه عولش خداعيدن بهرحال عيدهمگي مبارك بشه دخه

شهر بعضون روزن بعضيون هم نشگته  مواظب خو

خيله بشي دم عيدن وجادهن شلوغ دو روز پيش تصادفن

ناجور موتور باماشين ياموتور خالي ووده كه منجر به فوت

شون ووده ناوو موتور باچوك ندي بله سعي بكني وانمود

بشون بكني كه سرعت مرن كه خداي نكرده عيدتون واعزا

بشه خا نماز عيدسواه سه شنبه93/5/7 سعت 8 جديد خوانده

اووت از جونون اخايم كه حتمن به نماز عيد بين يچكو زودته

پابشن باوربكن اتي دخه مجد همه پيرمردن به نماز اتن و

چهره جونون ونوجون خيله كمن ان شاءالله كه همه اتن

درآخراگه كدورتي از هم تهه ب هم حلال بكني صله رحم

فراموش نبشه پهلو مريضن بري كه واقعن هم صواب ايشه

هم دل شون خش اووت ....

كل عام وانتم بخير وعيدهمگي مبارك باتشكر مديروبلاگ

 

[ دوشنبه 6 مرداد1393 ] [ 3:12 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي وقبولي طاعات شماهمشهريون

ازيز هموطوكه اطلاع تهسته امرو جمعه 93/5/3 مصادف با 27

رمضون وآخرين جمعه وهفته از ماه مبارك هسته كه هرساله

دخه آخرين جمعه رمضان راهپيمايي روزجهاني قدس

قبله (اوليه) مسلمونون اووت كه متاسفانه سالهان مورد

حمله جنايتكارون اسرايلي قرار ايگته وهزارون مسلمون

مرد.زن .پير وجوان وحتي كودكن خردسال كشته نوودن

ومتاسفانه كشورن اسلامي هيچ كاره ناتونن بكنن چون

باهم متحد نهن يعني جهاد في سبيل الله نين دعابكنيم

خداوند ان شاءالله شر صهيونيست منافق از سرمسلمونون

كم بكن به همي منوال امرو بعدازنماز پيشين جمعه

راهپيمايي وو نمونه اكسن مال امرو

 

 


ادامه مطلب
[ جمعه 3 مرداد1393 ] [ 8:46 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]

باعرض سلام وخستنه نبشي وكبولي طاعات وعبادات

شما همشهريون ازيزان شاءالله اي چندروزه مونده ماه مبارك

بتونيم استفاده كامل ببريم هموطو كه نديدي ماه رمضون هم

تموم نوودن وسه شاو بيشته مونين ان شاءالله طاعات خوما به

درگاه حق قبول بشه پيشاپيش عيدسعيدفطربه همه شما

همشهريون تبريك وتهنيت اگيم وسعي بكنيم بعدازماه مبارك

هم طاعات خو به خوبي انجم هديم خوب بريم به هفته آخر

برنامه بفرماييدفطور كه هموطوكه قبلن هم مُگو دخه چهارهفته

برگزار وو وآخرين قسمت هم خانه عبدل تي تي شون

كه زيادپچري نكنم واگرمابيي خالو خانه ابدل شون

 


ادامه مطلب
[ جمعه 3 مرداد1393 ] [ 2:59 قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]

باعرض سلام وخسته نبشي وكبولي طاعات وعبادات شما

همشهريون ازيز فرارسيدن شهادت حضرت علي (ع) را به شما

وتموم هموطنون گرامي تسليت اگيم دهه مغفرت هم گذشت و

وارد دهه آخر رمضون يعنه دهه نجات از عذاب آخرت(عتق من النار)

رسيديم ان شاءالله اي دهه آخر هم بتونيم ازفرصتوني كه باقي

مونده استفاده بكنيم نمازون قيام اليل فراموش نبشه سعي

بكنيم ان شاءالله از همو شواول تاآخري بخونيم....

خوب بريم به هفته سوم بفرماييد فطوراي هفته خانه

فاطمه علي شونيم واگرما بيي خانه فاطمه علي شون

دخه ادامه مطلب

 

 


ادامه مطلب
[ پنجشنبه 26 تیر1393 ] [ 8:57 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]

باعرض سلام وخسته نبشي وكبولي طاعات وعبادات شما

همشهريون ازيزان شاءالله طاعات همه شما به درگاه حق

قبول بشه دهه رحمت گذشت و وارد دهه مغفرت ووديم وچهم

به هم بزنيم رمضون هم تموم اوو....خا هفته قبل بفرماييد فطور

خانه خجي شون هسته وخجي 22 امتياز ايگه امرو متوه خانه

حمه دلا بريم بگينيم حمه دلا چه اكن

 

 

 


ادامه مطلب
[ جمعه 20 تیر1393 ] [ 5:1 قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
بفرماييدفطورباحضور

 

 

فاطمه علي--- حمه دلا --------- خجي ----------- ابدل تي تي

باعرض سلام وخسته نبشي وكبولي طاعات وعبادات شماهمشهريون ازيزان شاءالله كه ماه پربركتي به همه خوما بشه وبتونيم عبادات خو به نحو احسن انجم هديم امسال متوه به شما عزيزون بفرماييدفطوربنستيم.چندسال قبل براي اولين باربفرماييدشام دخه وبلاگ هلرآنلاين شونهاده كه خيله قشنگ وجالبه امسال از هموشون دعوت مكرده بين درگهان فقط بجا نازيلا خجي هنده نازيلا ايگو بخاطه كه رمضونن شومه به مه ناوهله شركت بكنم وبجا بروهيم كه مقيم دبي هسته ابدل تي تي هنده اي برنامه دخه چهار هفته تنظيم ووده وباحضور مهمونون ازيز حمه دلا – خجي – فاطمه علي – ابدل تي تي كه هرهفته عولش خدا پنج شنبهن برگزار اووت درضمن اي مطلب فقط جنبه شوخي وخندوندن شمان وخداي نكرده به هيچ كس وهيچ اسمي توهين نووده...بيي واگرمااي هفته خانه خجي شون بگينيم خجي چه اكن

خجی

 


ادامه مطلب
[ جمعه 13 تیر1393 ] [ 0:47 قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
انالله وانااليه راجعون

فوت ممه غريب رابه شما وخانواده محترمشون تسليت اگيم

مرحوم كه چندين سال هسته خانه نشين هسته دوشاوبه

رحمت خدااره وامرودوشنبه 93/4/9 بعدازنمازصبح دفن اوو

 

مطلب بعدي بفرماييد فطور كه هرهفته نهاده اووت

[ دوشنبه 9 تیر1393 ] [ 8:59 قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت همشهريون ازيز

پيشاپيش ماه پربركت رمضان بر شما مبارك بشه ان شاءالله

بتونيم از اي ماه استفاده كامل ببريم يادش بخير قديمون وقته

نزديك رمضون شوو مردم واشوق وذوقي كه شُهسته همو

شاوي كه قراره رمضون بشه سر مجتن به دنبال ماه شگردي

وانشون كه چهم شون روشن تره زودته شدي وخنده رضايت

رو صورت شون هسته به هررو برنامه خاصه شوهسته گاهه

حليم .گاهه تن مَنجَلي راست شكه ونزديك شُم كه شوو به

خانه همسايهن شبوشوقي كه قبلن هسته الان دگه بخاطه

مشكلات وگروني وشلوغي ازبين رفته خوش به حال قديمن...

خا طبق گزارشون ورسانهن سواه شاو يعنه شاو يكشنبه

93/4/8عولش خدااولين شاو از ماه پربركتن از همي شاو اول

سعي بكنيم به نمازون فرد وتراويح وحلقهن قرعن به خوعادت

هديم نمونه كاروني كه خوبن دخه اي ماه انجم هديم

1 - سعي بكنيم كمته دخه دنياي مجازي.مثل واتساپ.

اينستاگرام وبرنامهن سرگرم كننده دنيوي بشيم

 

2 - نمازون فرد وسنتن فراموش نبشه مخصوصن نماز تراويح نه

اي كه چندروز اول بيي وبعد جيم بشي

3 - از همو اول ماه ختم قرآن به خو بسي وباهندن خوپاحلقه

قرعن مجدتن نوراني بكني

4 - شب نشيني وغيبت گويي كردن ممنوع

5 - جلوفوتبال نگاكردن شما مانادونيم بگريم بله مواظب خو

خيله بشي كه از نماز نكي مخصوصن خافتن وصبح

6 - جونون خيله مواظب بشن سعي نكن وادورزدن واموتورن

خو مزاهمت به خواهروني كه به مجدنهندن بكنن

البته شماماشالله همه تون از بنده حقير بيشته افهمي بله

يادآوري خوبن

 حلول ماه مبارك در روز يكشنبه 93/4/8

[ شنبه 7 تیر1393 ] [ 1:44 قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
انالله وانااليه راجعون

فوت زليخا محيا زن مرحوم مسيا مُم دلامسياشون رابه شما

وخانواده محترمشون تسليت اگيم مرحومه احتمالن امرو

چهارشنبه 93/4/4 بعدازنمازپسين دفن بشه

 

[ چهارشنبه 4 تیر1393 ] [ 3:23 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت همشهريون ازيز ان شاءالله

درپناه حق هميشه سالم وتندرست بشي هفته دگه عولش خدا

دخه اي رو روزه ايم خداوندانشاءالله بي نصيب به خوما نكن

هموطوكه اطلاع تهه چندروپيش عمره ايون از خانه خداهندن

وبه دنبالي يك گروه دگه رفتن خوش به حالشون انشاءالله نصيب

كسون كه نرفتن بشه مه خودم دگه امرو متوه به شما آموزش

راست كردن پَكاره بنستيم بخاطه كه ماه رمضون نزديكن وپكاره

هم واگر دوغ غايه فطور محشراكن بيي واگرما دخه....

 

 

مژده

 

به اطلاع همشهريون ازيز برسونيم كه وبلاگ دوست عزيزم

طيب حاجي منور كه چندماهي هسته غيرفعاله از امرو

سه شنبه 93/4/3 فعاليت خوشروع ايكرده كه باعث

دلگرمي مان ان شاءالله بازم بامطالبون قرآني دراي وبلاگ

بيشترآشنااويم


ادامه مطلب
[ دوشنبه 2 تیر1393 ] [ 5:34 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]

باعرض سلام وخسته نبشي خدمت همشهريون ازيز هموطو

كه اطلاع تهه در آستانه ماه شعبانيم وچيزي به ماه پربركت

رمضون باقي نين ان شالله كه بتونيم از اي ماهن استفاده ببريم

هواگرمن مواظب خو بشيم كه ضعف نياريم امرو متوه به شما

آموزش راست كردن يتا از خوراكن محلي بنام شُوي وي

بنستيم ان شاءالله مورو پسند شما بشه واگرمه بيي دخه

كلوكا مال حباشون

 


ادامه مطلب
[ جمعه 30 خرداد1393 ] [ 5:43 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
بعد ازعيش عارف چندمدت كه ره عيش مال وحيد چوك مرحوم

درويش ايماني به لافتيون شرو ووكه امروسه شنبه 93/3/27

عضاي هسته كه انشالله مباركشون بشه دوستان ازنهادن عكس

دومار معذوريم

 

[ چهارشنبه 28 خرداد1393 ] [ 1:44 قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
باعرض سلام وخسته نبشي خدمت همشهريون ازيز انشالله

كه درپناه حق سالم وتندرست بشي وهيچ غم وغصه اي

تُنبشه امرو هنديم وايتا از مراسمون قديم واشما گپ بزنيم اي

رسم هنيزا دخه روستا ودهن ايران هَ كه سرحديها بهش ميگن

ييلاق وقشلاق وبيشته دخه شمال ايران يا مناطق سردسير

وگرمسير انجم اگره وله دخه جزيره دگه اي برنامهن نين وبه

جاي گرما به شهرستون ارن البته دخه زمون كديم چيزه به

اسم رحلة الشتاء و السيف شووده كه توضيح كوچكي به

شما دخه عدامه متلب اديم

 

 

 


ادامه مطلب
[ دوشنبه 26 خرداد1393 ] [ 2:50 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
بازم يكسال گذشت ونيمه شعبان هند وكريگن آماده كه روز

هارگيس گردي لباس جونن خو بكنن وباكيسه به دست درسراهن

بگردن وتنفلات به خو جمع بكنن ...يادش بخير ...امسال هارگيس

گردي هوا خيله گرمن وفك نكنم كريگن طاقت راه دورشوبشه..

غايه ما مه وحامد اندي از سرقبله تاكوش مره ويك حمال همه

چي بخو جمع مكه وشُم كه شوو دخه ميان خانه خرت وپرتن

خو خالي مكه چه دوره اي هسته تا چندمدت دگه پول بخو

نمسه كه چيزه بخريم يعنه نشدا گذشت اون دوره

درضمن پهلو خوما هارگيس گردي فقط بخاطه دل خش كني

كريگن ادن ودخه دل شون هيچه نين كسوني كه اگن بخاطر

...فلان چيزن شتوه تفرقه بكردن وبس

 


ادامه مطلب
[ پنجشنبه 22 خرداد1393 ] [ 1:55 قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]

http://s5.picofile.com/file/8126136742/1.jpg

              تک آهنگ بسیار زیبا و شنیدنی به نام وا مه بگو تو با صدای

                                                عادل کنجلی

                                                        و

                                           محمد عیسی قادری

                                  ترانه سرا : عبدالرحمن سوزایی

                                       برای دانلود کلیک کنید

[ چهارشنبه 21 خرداد1393 ] [ 4:17 بعد از ظهر ] [ موسی مطایف ]
دستان مهربان شماهديه اي است براي بهترزيستن ديگران

 

همياران همرازدرگهان برگزارميكند

جشنواره ي غذاجهت كمك به مستمندان ونيازمندان.بياييد

دراستانه ماه مبارك رمضان بامشاركت درجشنواره ي غذاسفره

هاي خالي نيازمندان روستاهاي جزيره مان رارنگين تركنيم

 

مكان : دبستان دخترانه مهديه درگهان جنب كلانتري درگهان

زمان : دوشنبه 19 خرداد ساعت 19:30

هموطو كه اطلاع تهه همياران هرچندماه جشنواره خوراك برگزار

نكردن ازهمشهريون ازيز دعوت اوو دراين جشن حضورپيدابكنن و

باكمك خو همدرد مردم بشن


ادامه مطلب
[ یکشنبه 18 خرداد1393 ] [ 0:0 قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]

انالله وانااليه راجعون فوت محموسفر رابه شما وخانواده

محترمشون تسليت اگيم مرحوم كه چندسالي هسته

ناراحتي قلبي ايشسته  دوشاو فوت ايكه وامرودوشنبه

93/3/12 صبح به خاك سپرده وو

[ دوشنبه 12 خرداد1393 ] [ 8:44 قبل از ظهر ] [ موسی مطایف ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره خودم نه

از ایکه ای وبلاگ را برای دیدن انتخاب تکرده ممنونم

درضمن ای وبلاگ قصدتوهین به کسه یاشخصی اینین.فقط جنبه شوخین.مطالبن وبلاگ هم بیشترشون توسط خودم نوشته نودن ولی بعضی مطالبون ازوبلاگن دگه باوبرایش محلی درگهانی نوشته نوودن درضمن اگه شخصی ناراحت ووبه مدیروبلاگ بگه.باتشکر
موسی مطایف (مدیر وبلاگ)
مطلبن مال پيشته
سرگرمي

جستجو در وبلاگ

.

گالری تصاویر قشم